RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sprawa Juszczyszyna. Sąd Okręgowy żąda wyjaśnień od sędziego Nawackiego

Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN  (fot. Forum/Andrzej Hulimka)
Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN (fot. Forum/Andrzej Hulimka)

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie zwróciło się do prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego o nadesłanie do godz. 13 informacji o tym, jakie podjął działania w związku z wykonaniem postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który zdecydował o przywróceniu sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania.

Sędzia Juszczyszyn przyszedł do pracy w sądzie

Zawieszony w zeszłym roku w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się rano do pracy w Sądzie Rejonowym w...

zobacz więcej

– Oczekujemy tej informacji dziś do godz. 13 – powiedział wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Wiceprezes dodał, że „kierownictwo Sądu Okręgowego oczekuje w tej sprawie kompleksowej informacji”.

W poniedziałek sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie gotowy do pracy. Powołał się przy tym na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który 14 kwietnia z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał przywrócenie go do pracy.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki poinformował, że nie przywróci Juszczyszyna do pracy, ponieważ decyzja sądu w Bydgoszczy jest różna od uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który ponad rok temu zawiesił Juszczyszyna w obowiązkach. Nawacki zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego „sporu kompetencyjnego”.

Nawacki może złożyć zażalenie


– Nasze stanowisko jest takie, że postanowienie sądu w Bydgoszczy jest natychmiast wykonalne i adresat ma obowiązek je wykonać nawet, jeśli się z nim nie zgadza. Jeśli prezes Nawacki uważa, że jest jakiś spór kompetencyjny, to powinien to podnieść w zażaleniu, jakie może na tę decyzję złożyć. Jego argumenty rozpatrzy wówczas sąd, który to zażalenie będzie rozpoznawał. Kiedy jakaś decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, należy to wykonać, inaczej postępuje się sprzecznie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym – powiedział sędzia Dąbrowski-Żegalski.

Identyczne stanowisko jak to Sądu Okręgowego wyrazili kilkadziesiąt minut wcześniej wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie.

źródło:

Zobacz więcej