RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Premier poprosi TK, by potwierdził nadrzędność konstytucji nad prawem UE

Premier złoży wniosek do TK (fot. Shutterstock/Grzegorz Czapski)
Premier złoży wniosek do TK (fot. Shutterstock/Grzegorz Czapski)

Ostatni wyrok TSUE znowu zasiał niepewność, dlatego będzie wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do TK, aby potwierdzić orzecznictwo, które jasno mówi, że konstytucja jest prawem nadrzędnym w stosunku do prawa unijnego – powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

„Uderza w tożsamość konstytucyjną”. Francuski rząd kwestionuje orzeczenie TSUE

Francuski rząd zakwestionował orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazujące operatorom telekomunikacyjnym zbierania wszystkich...

zobacz więcej

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki skieruje do TK wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją i potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Chodzi o przekroczenie kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polegający na stwierdzeniu wyższości prawa europejskiego nad Konstytucją RP.

Sobolewski pytany o to w Programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że „to jedyny krok, by wyjaśnić i potwierdzić orzecznictwo, które do tej pory wydawało nam się jest jasne i nie ma tutaj wątpliwości”.

– Ostatni wyrok TSUE znowu zasiał niepewność; wyroki TSUE, które dotyczą też tego, jak w Polsce urządzany jest system wymiaru sprawiedliwości, mijają się z rzeczywistością – tłumaczył polityk.

Co ważniejsze: konstytucja czy wyroki TSUE?


Rzecznik rządu wskazał, że „zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. „Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” – napisał Müller w komunikacie.

Prezes TK: Sugestie w orzeczeniu TSUE naruszają ład konstytucyjny Polski

„W tym stanie rzeczy zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie dotyczące działania sądów powszechnych wydających orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej...

zobacz więcej

Wskazał, że spory prawne dotyczące suwerenności państw członkowskich w zakresie kompetencji nieprzekazanych na rzecz Unii Europejskiej występowały w wielu krajach Unii Europejskiej.

„Były one jednak jednoznacznie rozstrzygane i wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych nad prawem europejskim. Takich jednoznacznych rozstrzygnięć dokonały m.in. właściwe sądy lub trybunały w takich państwach, jak Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Czechy itd.” – podkreślił.

„Na wniosek Rady Ministrów, mając na celu zachowanie spójności polskiego systemu prawnego, Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie” – poinformował rzecznik rządu.

Kierownictwo PiS zwróciło się do rządu


Wcześniej w środę kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zwróciło się do rządu, by skierował on wniosek do TK o ustosunkowanie się do niedawnego orzeczenia TSUE.

Saryusz-Wolski o wyroku TSUE: Bezprawny i pozatraktatowy

Jeśli kiedykolwiek następuje sytuacja kolizyjna między prawem krajowym a prawem unijnym, nadrzędna jest polska konstytucja; unijny traktat w art. 5...

zobacz więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł, że „kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE”.

Według TSUE jeżeli sąd krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo UE, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów. Chodzi o kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które modyfikują m.in. możliwość odwołań od uchwał KRS ws. powołań sędziów Sądu Najwyższego.

Wyrok TSUE dotyczy pytań prejudycjalnych, które NSA zadał w listopadzie 2018 r. NSA rozpatrywał wtedy odwołania sędziów, którzy ubiegali się o stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym, ale w procedurze wyłaniania nie uzyskali rekomendacji KRS.

NSA zadał pytania TSUE


W konsekwencji NSA zawiesił prowadzone postępowanie i zadał TSUE dwa pytania dotyczące odwołań pięciu sędziów. Pytał, czy naruszone są konstytucyjne zasady, gdy de facto nie można rozpatrzyć odwołań od uchwał KRS wyłaniających kandydatów do SN w przypadku niezaskarżenia ich przez wszystkich uczestników postępowania kwalifikacyjnego.

źródło:

Zobacz więcej