RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Praca zdalna w Agorze. Związkowcy nadal walczą o prawa pracownicze

Związkowcy z Agory chcą  uregulowanie pracy zdalnej (fot. Shutterstock/kolbet)
Związkowcy z Agory chcą uregulowanie pracy zdalnej (fot. Shutterstock/kolbet)

Od kilku tygodni Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy OZZ Inicjatywa Pracownicza negocjuje w Agorze warunki pracy zdalnej wprowadzonej z powodu pandemii koronawirusa. Zdaniem związku zawodowego, „regulamin pracy zdalnej łamie w rażący sposób prawa pracownicze”.

Obniżki pensji zarządu w Agorze? Domagają się tego związki zawodowe

Zdaniem Komisji Dziennikarek i Dziennikarzy przy OZZ Inicjatywie Pracowniczej Agora „ominęła prawo”, wprowadzając zasady pracy zdalnej. W jej...

zobacz więcej

Zdaniem związku w Agorze wprowadzono zasady pracy zdalnej z pominięciem o prawa, ponieważ kwestia ta wymagała konsultacji.

Z kolei Agora twierdzi, że „nie było potrzeby dokonywania zmian w regulaminie pracy oraz że w polskich przepisach nigdzie nie zawarto zapisu o konieczności konsultowania się w sprawie wydawania poleceń służbowych ze stroną społeczną.”

W swoich postulatach związek domagał się także obniżki pensji dla zarządu.

Jak wynika z informacji, do których dotarły wirtualnemedia.pl, prezydium Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Agorze odpowiedziało teraz na pismo firmy, w którym zgadza się z faktem, że Agora mogła wprowadzić pracę zdalną w związku z tzw. ustawą covidową.

„Jednak art. 3 ustawy covidowej ma nie zezwalać pracodawcy na samodzielne kształtowanie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” – podkreślono dalej w piśmie.

Szereg odpisów i rezerwy na zaległe opłaty. Złe wyniki Agory

Zarząd Agory, spółki wydającej m.in. „Gazetę Wyborczą”, zdecydował o dokonaniu szeregu odpisów i rezerw, m.in. 12,5 mln zł na zaległe opłaty dla ...

zobacz więcej

„Materia ta, zgodnie z wyżej powołanymi przepisami Kodeksu Pracy, winna zostać unormowana w Regulaminie Pracy. Pozostajemy więc na stanowisku, że zapisy »Zasad Pracy Zdalnej« (to wewnętrzny dokument, dotyczący organizacji pracy zdalnej w Agorze – przyp.red.), dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy winny zostać skonsultowane ze stroną społeczną, inaczej nie mają mocy obowiązującej” – przekonuje związek zawodowy.

Jak dodają związkowcy, zasady pracy zdalnej mogą stanowić aneks do regulaminu pracy i powinny zawierać informacje odnośnie godzin pracy, zasad korzystania z odpoczynków oraz BHP, korzystania ze sprzętu służbowego i RODO. W tej kwestii powołują się oni m.in. na jedną z opinii prawnych.

Czytaj także: „Wysokie Obcasy” promowały strój na Strajk Kobiet za 4 tys. zł. Teraz przepraszają

 

źródło:
Zobacz więcej