RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE. „Trafią do portfeli Polaków”

Rząd przyjął projekt ws. przeniesieniem środków z OFE na IKE (fot. Shutterstock/im_coco)
Rząd przyjął projekt ws. przeniesieniem środków z OFE na IKE (fot. Shutterstock/im_coco)

Przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych oznacza, że środki z nich trafią do portfeli Polaków, bo staną się prywatne – wyjaśnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Rząd przyjął właśnie projekt ws. przeniesienia środków z OFE na Indywidualne Konto Emerytalne.

Z OFE na IKE – rząd przyjął projekt. „Środki z IKE będą prywatną własnością oszczędzającego”

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa – podkreślił...

zobacz więcej

Zgodnie z projektem przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożonym przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty.

Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE). Alternatywnie – możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca. Od tego dnia do 2 sierpnia będzie też czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Dwa warianty do wyboru


Wiceminister Buda pytany był w radiu TokFM o jednorazową opłatę przekształceniową na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE pobieraną ze środków OFE. – Do tej pory te środki były opodatkowane według stawki podatku PIT, czyli najmniej 17 proc., a w wielu przypadkach 32 proc. My obniżamy opodatkowanie tej kwoty, a przede wszystkim oddajemy te środki Polakom, bo bez względu na to, czy one były opodatkowane czy nie, to Polacy nie mieli żadnego wpływu na to, czy te środki ostatecznie do nich trafią – powiedział.

Likwidacja OFE. Rząd wraca do prac, jest nowy projekt ustawy

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało nowy projekt ustawy dotyczącej likwidacji otwartych funduszy emerytalnych...

zobacz więcej

Ocenił, że „te środki trafiają do portfeli Polaków, bo one stają się prywatne i już nikt nie będzie mógł nawet pomyśleć o planie, jaki został zrealizowany w 2014 r., czyli przelanie tych środków bez zgody Polaków do ZUS”.

Dopytywany, na czym będzie polegało w praktyce to, że te pieniądze będą prywatne, Buda wskazał, że „OFE było to narzędzie publiczne, tzn. w każdym momencie ustawą można było zdecydować, że te środki zostaną rozdysponowane w dowolny sposób, i tak to się niestety stało w 2014 r.”

– Myśmy doszli do wniosku, że trzeba te środki przenieść na instrument, który jest w ocenie prawników narzędziem prywatnym, do którego państwo nie ma żadnego dostępu. Jak OFE nawet w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zostało uznane za narzędzie publiczne, tak IKE jest narzędziem całkowicie prywatnym – powiedział.

Pieniądze na naszych kontach. Nie ma od tego odwrotu


Wskazał, że w ustawie jest przepis „mówiący wprost, że nie ma odwrotu od tej sytuacji, czyli po przekazaniu 28 stycznia na indywidualne konta Polaków one stają się już własnością”. Zaznaczył, że „de facto trzeba je będzie wykazywać w oświadczeniach majątkowych”.

Jak powiedział, w związku z tym, że te środki pochodzą ze składki emerytalnej, jedyny warunek stawiany przy ich wypłacie to osiągnięcie wieku emerytalnego.

Zobacz także: Nieurodzaj na nowe firmy 

Pytany, dlaczego opłata pobierana jest na początku tej operacji, a nie np. przy wypłacie środków za kilkadziesiąt lat, powiedział, że nie można było tej sytuacji „zostawić w różnorodności”.

Rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z OFE na IKE

Rada Ministrów przyjęła projekt w sprawie przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne – podało we...

zobacz więcej

– Jak ktoś zdecyduje się na przekazanie tych środków do ZUS, płaci podatek, normalnie zryczałtowany PIT, a tutaj nie płaciłby w ogóle. Musieliśmy zastosować jakąś stawkę i minimalnie, ile mogliśmy zastosować, to jest 15 proc., tak żeby Trybunał Konstytucyjny kiedyś tego nie zakwestionował – wyjaśniał. – Zapisujemy w ustawie, że wypłacana kwota nie podlega już dodatkowemu opodatkowaniu i nie chcielibyśmy, żeby ktoś za jakiś czas doszedł do wniosku, że – zobaczcie, te środki jeszcze nie były opodatkowane, to zaproponujmy 30 albo 35 proc. opodatkowania. Chcemy zabezpieczyć Polaków tu i teraz – podkreślił.

Ocenił, że „fiskalnie nie ma to żadnego zysku”, a chodzi o bezpieczeństwo Polaków, „żeby raz na zawsze przeciąć tę sytuację, żeby byli pewni, że to są ich środki i nikt więcej ich nie będzie opodatkowywał”.

Jaka data przeliczenia aktywów?


Pytany o datę przeliczenia aktywów, powiedział, że kluczową datą będzie data wejścia w życie ustawy. – Ta wycena nie może być mniejsza niż na 1 czerwca – powiedział.

Zaznaczył, że opowiedziałby się za gwarancjami w konstytucji, ale proces jej zmiany jest bardzo trudny.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur 2021 r. Decyzje rządu [WIDEO]

Za kilka tygodni zaprezentujemy plan odrodzenia gospodarczego po pandemii – Nowy Polski Ład – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz...

zobacz więcej

– Wydaje mi się, że zapisy ustawowe są absolutnie precyzyjne. Proszę zwrócić uwagę: zapis, który mówi o tym, że te środki wtórnie nie podlegają zwrotowi do Skarbu Państwa, powoduje, że wywłaszczenie z tych środków musiałoby się odbyć na zasadzie konstytucji, tzn. za słusznym odszkodowaniem, czyli wypłaceniem ekwiwalentu równego zabieranym środkom; to w zasadzie niemożliwe. My wszystko, co na poziomie ustawowym da się wpisać, żeby gwarantować te środki, zrobiliśmy – podkreślił.

Według projektu w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania.

Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS.

Wypłata środków z IKE


Gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, zostaną one w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku.

Znamy koszt wypłat 13. i 14. emerytur w 2021 roku [WIDEO]

Łączny koszt 13. emerytury wypłaconej w zeszłym roku to 11, 7 mld zł. W tym roku na wypłaty 13. i 14. emerytury państwo wyda ponad 22 mld zł –...

zobacz więcej

Jak wyjaśniono, ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE.

Opłata zostanie rozłożona na dwie raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

W ocenie rządu dzięki opłacie zapewnione zostanie równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS.

W ramach IKE środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze.

W okresie pięciu lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?


Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r.

źródło:

Zobacz więcej