RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów m.in.: przedłużające postojowe i zwolnienia z ZUS

Przewidziano świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(fot. Omar Marques/Getty Images)
Przewidziano świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(fot. Omar Marques/Getty Images)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów firm oraz zwolnienia m.in. z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych pandemią – przewiduje rozporządzenie, które zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wielki kontrakt Pesy. Czesi kupują polskie pociągi

Prezesi Pesy Bydgoszcz i Ceskich Drah (CD) podpisali kontrakt ramowy na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld zł oraz...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Jest to rozporządzenie Rady Ministrów ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19.

Przewidziano wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.


Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku , jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.

Trzecim narzędziem ma być dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych , jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Zobacz takżeKurtyka o lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce

źródło:

Zobacz więcej