RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Polska nie oczekuje ingerencji ze strony instytucji UE”. W PE debata o aborcji

Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś (fot. PAP/Abaca)
Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś (fot. PAP/Abaca)

Polska konsekwentnie walczy o prawo do życia i nie oczekuje politycznych ingerencji ze strony unijnych instytucji w tej kwestii – oświadczył Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś podczas debaty w komisjach PE, pt. „Ataki na prawa do aborcji i łamanie praworządności w Polsce”.

Jak zmieniały się deklaracje PO? Od Dekalogu w 2001 roku do aborcji w 2021

Platforma Obywatelska miała w styczniu przyjąć nową deklarację ideową. Z powodu pandemii i sporów wewnątrz partii termin ten przesunięto na późną...

zobacz więcej

Ambasador Polski przy UE przypomniał, że zgodnie z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej polityka zdrowotna pozostaje w gestii państw członkowskich, a także wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich jest regulowanie kwestii przerywania ciąży.

– Chciałbym również podkreślić, że Polska złożyła w 2003 roku deklarację rządową dotyczącą moralności publicznej do Traktatu Akcesyjnego. Z powyższej deklaracji wynika, że polski rząd rozumie, iż nic w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej, Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie oraz postanowieniach zmieniających lub uzupełniających te traktaty nie stanowi przeszkody dla Polski w uregulowaniu kwestii o znaczeniu moralnym, a także kwestii związanych z ochroną życia ludzkiego – zaznaczył.

Dodał, że zasady zawarte w tej deklaracji niezmiennie determinują stanowisko Polski m.in. w sprawach dotyczących aborcji.

Pereira: Dlaczego prawica traci młodych i czym uwodzi ich fanatyczna lewica

Żyjemy w państwie, gdzie lewicowy obóz polityczny krzyczy „miłość nie wyklucza” jednocześnie wykluczając chore dzieci i starszych. Walczy o „prawa...

zobacz więcej

Polska konsekwentnie walczy o prawo do życia i nie oczekuje politycznych ingerencji ze strony unijnych instytucji w tej sprawie – zaznaczył.

Sadoś powiedział też, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce w swoim orzeczeniu ponownie stwierdził, że od chwili poczęcia każdy człowiek ma prawo do życia i każde życie ludzkie ma tę samą wartość.

– Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko z 1997 r., zgodnie z którym życie ludzkie jest wartością na każdym etapie jego rozwoju i powinno być chronione przez ustawodawcę jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne – powiedział.

Dodał, że orzeczenie TK nie łamie polskich międzynarodowych zobowiązań, jeśli chodzi o prawa człowieka.

źródło:

Zobacz więcej