RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Resort sprawiedliwości zapowiada skargę kasacyjna od wyroku nakazującego przeproszenie sędzi Morawiec

Ministerstwo sprawiedliwości zapowiada skargę kasacyjną na prawomocny wyrok na korzyść sędzi(fot. PAP/M.Marek, arch.PAP/Ł.Gągulski)
Ministerstwo sprawiedliwości zapowiada skargę kasacyjną na prawomocny wyrok na korzyść sędzi(fot. PAP/M.Marek, arch.PAP/Ł.Gągulski)

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra sprawiedliwości wniesie skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie komunikatu o odwołaniu sędzi Beaty Morawiec ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - poinformował w środę resort sprawiedliwości. W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że minister sprawiedliwości-Skarb Państwa musi przeprosić sędzię za naruszenie jej dóbr osobistych i wpłacić 12 tys. zł na Fundację Dom Seniora. Wyrok jest prawomocny.

Do zmiany nie tylko struktura sądów

Czy szefowej stowarzyszenia sędziów „Themis”, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, uchylić immunitet sędziowski, ma dziś podjąć decyzję Izba...

zobacz więcej

Środowe orzeczenie zapadło w procesie cywilnym, który b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Morawiec wytoczyła ministrowi sprawiedliwości-skarbowi państwa. Sędzia zarzuciła szefowi MS, że ten w komunikacie resortu z 2017 r. informującym o odwołaniu miał podać niezwiązane w żaden sposób z nią, informacje o zatrzymaniach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w krakowskich sądach.

Jak argumentował pełnomocnik sędzi, „samo zestawienie informacji w komunikacie MS spowodowało, że wszyscy odbiorcy łączą osobę pani sędzi Morawiec ze sprawą korupcji w wymiarze sprawiedliwości, co narusza jej dobre imię i godność sprawowania urzędu”.

Beata Morawiec nie stawi się przed Izbą Dyscyplinarną SN. Jest odpowiedź rzecznika

Sędzia Beata Morawiec nie stawi się na rozprawie przed Izbą Dyscyplinarną SN, gdzie rozpoznany ma zostać wniosek o uchylenie jej immunitetu....

zobacz więcej

Bez wątpliwości

Sędzia Roman Dziczek w uzasadnieniu wyroku sądu apelacyjnego wskazał w środę, że w sprawie tej doszło do swoistej koincydencji, która była zaniedbaniem albo zgodą na to, że informacje w komunikacie resortu mogą zostać odczytane w powiązaniu ze sobą. – W związku z tym krzywda jest znaczna i należy ją skompensować nie tylko w tym samym miejscu przeproszeniem, ale też zarządzeniem stosownej kwoty na wskazany przez powódkę cel społeczny – powiedział w środę sędzia potwierdzając, że sąd I instancji poprawnie uznał, że w sprawie tej doszło do naruszenia dobrego imienia sędzi Morawiec.

Sąd nakazał wtedy ministrowi zamieszczenie na stronie internetowej resortu oświadczenia o treści: „Minister sprawiedliwości w Radzie Ministrów RP przeprasza sędzię Beatę Morawiec prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 2015-2017 za bezprawne naruszenie jej dobrego imienia. Jako minister sprawiedliwości w Radzie Ministrów RP przepraszam panią Beatę Morawiec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie za naruszenie jej dobrego imienia poprzez stworzenie mylnego wrażenia, jakoby odwołanie sędzi Beaty Morawiec z pełnionej przez nią funkcji prezesa SO w Krakowie miało związek z nieodpowiednim wykonywaniem nadzoru nad działalnością administracyjną dyrektora sądu oraz z postępowaniami karnymi prowadzonymi w związku z podejrzeniami korupcji w strukturach krakowskich sądów ”.

Izba Dyscyplinarna pod presją. Koledzy Morawiec szykanują sędziego Tomczyńskiego

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trwa niejawne posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu krakowskiej sędzi Beaty...

zobacz więcej

Zastrzeżenie do orzeczenia

Z takim rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego nie zgadza się resort sprawiedliwości. Ministerstwo poinformowało, że „pozwany w sprawie uważa za niesłuszne orzeczenie, według którego komunikat Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości naruszył dobra osobiste Beaty Morawiec poprzez stwierdzenie, że będąc zwierzchnikiem zatrzymanego przez CBA dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie nie sprawowała ona odpowiedniego nadzoru”.

Zdaniem resortu, będący przedmiotem sprawy cywilnej komunikat resortu opracowany i opublikowany przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji informował o zmianach kadrowych w 10 sądach. – Wbrew zarzutom sędzi Morawiec nie wskazywał, że pozbawienie jej funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wiąże się z jej udziałem w wyłudzaniu pieniędzy przed dyrektorów małopolskich sądów. To Beata Morawiec w subiektywnych i emocjonalnych wypowiedziach dla mediów przedstawiała się jako ofiara podejrzeń o udział w przestępczym procederze – czytamy w komunikacie MS.

Jak dodało MS, sędzia Morawiec „posunęła się do stwierdzeń: poniektórzy twierdzili, że ja jestem szefem zorganizowanej grupy przestępczej, choć nie uzasadniał tego ani komunikat, ani nawet późniejsze ustalenia prokuratury, które stały się podstawą do uchylenia przez Sąd Najwyższy immunitetu sędziowskiego Beaty Morawiec”. – Ustalenia te wskazują na osobisty udział sędzi w procederze zawierania fikcyjnych umów przez Sąd Apelacyjny w Krakowie i potwierdzają zasadność decyzji o odwołaniu jej ze stanowiska prezesa – wskazano w komunikacie MS.

„CBA i ABW przeszukały dom sędzi Morawiec”. Prokuratura Krajowa dementuje

W miejscu zamieszkania sędzi Sądu Okręgowego Krakowie nie przeprowadzono przeszukania – poinformowała portal tvp.info Prokuratura Krajowa....

zobacz więcej

Szereg zarzutów

W październiku ub.r. Izba Dyscyplinarna SN nieprawomocnie uchyliła immunitet sędzi Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura. Śledczy zamierzają postawić jej zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Sędzia zaskarżyła to postanowienie. Izba Dyscyplinarna w II instancji rozpatrzy tę skargę 23 lutego.

Według prokuratury, sędzia miała przyjąć wynagrodzenie za pracę na rzecz krakowskiego sądu apelacyjnego, której nie wykonała i nie miała wykonać. Z kolei zarzuty naruszenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i przyjęcia korzyści majątkowej prokuratura chce jej przedstawić w związku z wyrokiem wydanym przez skład orzekający pod przewodnictwem sędzi, korzystnym dla Marka B. oskarżonego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej żony.

Jak przypomniało MS w śledztwie Prokuratury Krajowej „zebrano dowody wskazujące, że sędzia Morawiec przyjęła wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło w postaci sporządzenia analizy na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie”. – Z ustaleń prokuratury wynika, że z góry zakładano, iż analiza nie powstanie, a umowa służyła jedynie wyprowadzeniu pieniędzy Skarbu Państwa dla sędzi Morawiec. (…) Bycie sędzią nie zwalnia od służbowej odpowiedzialności ani nie chroni przed krytyką. Jako zwierzchnik dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie, oskarżonego dziś o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjmowanie korzyści majątkowych, prezes tego sądu Beata Morawiec wielokrotnie występowała o pieniężne dodatki dla niego, a nigdy nie sygnalizowała nieprawidłowości – napisało ministerstwo.

Sprawa sędzi Morawiec. RPO wyraża wątpliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu uwagi w sprawie sędzi Beaty Morawiec, gdyż ma poważne...

zobacz więcej

„Nie mam sobie nic do zarzucenia”

Zdaniem ministerstwa, przedstawiony werdykt obalił w tej kwestii ocenę sądu pierwszej instancji, jak też potwierdził liczne uchybienia znajdujące się w wyroku tego sądu, które były przedmiotem apelacji. Mimo to apelacja została przez SA oddalona, co wywołało sprzeciw części składu orzekającego. W sprawie zostało bowiem złożone zdanie odrębne.

Jak przekazało MS z zeznań świadków wynika również, że sędzia Morawiec „wykorzystywała swoją pozycję zawodową oraz kontakty w sądach do załatwiania kontraktów dla swojego brata, który prowadził firmę zajmującą się sprzedażą środków czystości ”. – Według zeznań, sądy apelacji krakowskiej miały kilkakrotnie dokonywać zakupów po interwencji Morawiec. Działo się to w ten sposób, że dyrektor SA w Krakowie na spotkaniu z pracownikami sądów apelacji krakowskiej za namową Beaty Morawiec rekomendował firmę jej brata – napisano. – Gdyby zarzuty znalazły potwierdzenie w prawomocnym orzeczeniu sądowym, świadczyłoby to o tym, że Beata Morawiec nigdy nie powinna sprawować funkcji prezesa jakiegokolwiek sądu, ale też, że nie ma kwalifikacji moralnych do pełnienia urzędu sędziego – oceniło MS.

Sędzia Morawiec nie zgadza się z zarzutami. – Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej – mówiła w zeszłym roku.

źródło:

Zobacz więcej