RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

To już ostatnie chwile na złożenie wniosku w programie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” pierwszy raz wypłacono w 2018 r. (fot. Shutterstock/iravgustin)

Do 30 listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek wynosi ok. 1,4 mld zł.

Po raz 27. rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Rozpoczyna się akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - najstarsza akcja Caritas Polska. Organizacja rozprowadzi 2 miliony świec, z których...

zobacz więcej

„Dobry start” to świadczenie w wysokości 300 zł. Przysługuje ono jednorazowo na każde uczące się dziecko. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie. Przyznano ponad 4 miliony świadczeń.

– Fakt, że wsparcie przyznano już zdecydowanej większości uprawnionych do tego osób dowodzi z jednej strony, że program stanowi realne wsparcie dla domowych budżetów, a z drugiej, że system działa poprawnie. Mimo pandemii wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki – zapewniła szefowa MRiPS.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mają na to czas do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek?


Wniosek o świadczenie najwygodniej złożyć przez internet – przez stronę Empatia, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej.

Wniosek można złożyć też w tradycyjnej formie – bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Świadczenie „Dobry start” pierwszy raz wypłacono w 2018 r. Przyznawane jest ono jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

źródło:

Zobacz więcej