RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Bakterie w suszonej kiełbasie. GIS ostrzega

Chodzi o kiełbasy marki Saint-Azay (fot. Shutterstock/Hortimages)

Główny Inspektorat Sanitarny w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności poinformował o wycofaniu ze sprzedaży niektórych suszonych kiełbas ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pałeczką Salmonella. Chodzi o kiełbasy marki Saint-Azay.

Kadm w produkcie zbożowym dla dzieci. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego o żywności, poinformował o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu w...

zobacz więcej

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę France Salaisons wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktów wskazanych poniżej ze względu na możliwą obecność bakterii Salmonella.

Chodzi o produkty marki Saint-Azay: Saucisse seche droite, 250 g, o numerze partii 3564700012246 i Saucisse seche courbe, 300 g, o numerze partii 3564700012253, o terminie przydatności do spożycia: wszystkie z datą do 08/12/2020 włącznie.

Dystrybutorem produktów w Polsce jest Scawar Sp. z o.o.

Jak poinformował GIS, dystrybutor wszczął procedurę wycofywania produktów ze sklepów E.Leclerc. Proces ten monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sklepach E.Leclerc została umieszona informacja o możliwości zwrotu kwestionowanych produktów.

Zalecenia dla konsumentów


Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe.

GIS zaleca, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów. W razie wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

źródło:

Zobacz więcej