RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zakaz lotów międzynarodowych do dziewięciu państw

Na liście nie ma krajów z UE (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Od środy za dwa tygodnie obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw, w tym m.in. USA (z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork), a także Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Armenii. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej.

Polska gospodarka wciąż radzi sobie z kryzysem najlepiej w UE, ale...

„W podsumowaniach trzeciego kwartału polska gospodarka na tle europejskim prezentuje się świetnie, ale z drugiej strony wiadomo, że kwartał czwarty...

zobacz więcej

W środę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Zgodnie z nim rząd do 8 grudnia wprowadził zakaz lądowania na polskich lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, a także lądowiskach – samolotów z pasażerami wykonującymi loty międzynarodowe z dziewięciu krajów. Chodzi o: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, Stany Zjednoczone Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia jego autorzy podali, że nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen „ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów”.

Stabilny wzrost zakażeń w dwóch stanach


Z kolei wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork „wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, zgodnie z danymi publikowanymi przez Centers for Disease Control and Prevention, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia dokonania transmisji COVID-19 w ramach realizowania transportu lotniczego”.

Banki miały rok na zmianę praktyk. UOKiK postawił zarzuty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, które nie rozliczają prawidłowo...

zobacz więcej

Zgodnie z rozporządzeniem RM zakaz międzynarodowych lotów pasażerskich nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie Prezesa Rady Ministrów; za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zakaz nie będzie stosowany także do lotów: realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, realizujących zadania na terytorium; wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Jak napisano w rozporządzeniu, minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały wprowadzenie tych rozwiązań.

źródło:

Zobacz więcej