RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

CPK. Rząd przyjął program inwestycyjny na najbliższe 3 lata

Program dotyczy inwestycji w latach 2020-2023 (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ponad 13 mld zł na start budowy CPK

Na prace projektowe, przygotowawcze, wykupy gruntów, rozpoczęcie inwestycji CPK w ramach wieloletniego programu finansowego ma być przeznaczona...

zobacz więcej

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność - centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Jak głosi komunikat, rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Inwestycje CPK:

– Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

– Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym: trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych granica z Czechami, skrócony zostanie czas przejazdu ze stolicy do Rzeszowa i Zamościa, pociągi wrócą m.in. do Łomży dzięki przedłużeniu linii kolejowej z Ostrołęki.

CPK może stworzyć prawie 300 tys. nowych miejsc pracy

Centralny Port Komunikacyjny do 2040 r. pozwoli stworzyć ok. 290 tys. nowych miejsc pracy –wynika z raportu firmy Kearney. Jak dodano, w pierwszym...

zobacz więcej

– Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

– Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

Przełom w sprawie gigantycznej inwestycji. Podpisano pierwszą z umów

CPK podpisała pierwszą umowę na inwentaryzacje przyrodnicze. Oznacza to, że procedury inwestycyjne ruszyły zgodnie z planem. Przyjęte dokumenty...

zobacz więcej

Port Lotniczy

– Port Solidarność będzie częścią CPK – węzła łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), lecz także zintegrowaną z portem stację kolejową.

–Powstanie również tzw. airport city, na terenie, którego powstaną m.in.: centra biznesowe, hotele, parkingi, budynki usługowe i centrum logistyczne.

– Według obecnych założeń, w pierwszej fazie lotnisko będzie posiadało dwie drogi startowe, umożliwiające obsługę 400 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski o przepustowości do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo, teren lotniska będzie umożliwiał rozbudowę infrastruktury do czterech dróg startowych i 100 mln pasażerów rocznie.

Prezes PiS: Budowa CPK i przekop Mierzei są konsekwencją programu z 2008 r.

Realizacja projektów takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej wynika z pomysłów, które stały się częścią programu...

zobacz więcej

Inwestycje kolejowe

Inwestycje realizować będą:

– Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. - w zakresie budowy nowych linii kolejowych o długości ok. 1,8 tys. km. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6 tys. Km.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza, a także budowy nowych odcinków w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci.

– Instytut Kolejnictwa – w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej.

Inwestycje drogowe

Inwestycje realizowane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Będą to:

– Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW): ring w standardzie drogi ekspresowej lub autostrady przebiegający w odległości około 40-50 km od centrum Warszawy, m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie CPK. Droga ta usprawni dojazd z kierunków innych niż obsługiwane przez A2.

– Budowa drogi S10 łączącej OAW z autostradą A1 w rejonie Torunia. S10 tworzy powiązanie CPK z rejonem Płocka i województwem kujawsko-pomorskim oraz odcinkiem autostrady A1, a także istotnie usprawni funkcjonowanie sieci drogowej w zachodniej części województwa mazowieckiego.

– Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło:
Zobacz więcej