RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prof. Kłak: Ochrona prawna życia nie może zależeć od faz życia czy wieku

"Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczne" (fot. PAP/Marcin Obara)

– W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny nawiązał do swego wcześniejszego orzecznictwa i stanął na stanowisku, że życie podlega ochronie w fazie prenatalnej – mówi portalowi tvp.info prof. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu. Profesor podkreślił jednocześnie, że Trybunał potwierdził zatem, że ochrona prawa do życia nie może być różnicowana że względu na fazę życia, wiek.

Dr Skwarzyński: Trybunał Konstytucyjny nie mógł orzec inaczej

Trybunał Konstytucyjny nie mógł orzec inaczej, gdyż nasza konstytucja i ustawy chronią ludzkie życie od poczęcia – mówi w rozmowie z portalem...

zobacz więcej

Prof. Czesław Kłak przypomina, że art. 38 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia. – Trybunał Konstytucyjny w dzisiejszym wyroku nawiązał do wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, który już wcześniej uznał, że podmiotem prawa do ochrony życia jest człowiek na każdym etapie rozwoju, zarówno w fazie postnatalnej, jak i prenatalnej – wyjaśnia prof. Kłak i wskazuje na orzeczenie TK z 28 maja 1997 r. oraz wyrok TK z 30 września 2008 r.

Podobnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego zwraca się uwagę, że ochrona prawa do życia obejmuje także ochronę w fazie prenatalnej (wyroki SN z 26 listopada 2014 r. i z 13 maja 2015 r.) – W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny nawiązał do tego dorobku orzeczniczego i stanął na stanowisku, że życie podlega ochronie w fazie prenatalnej. Trybunał potwierdził zatem, że ochrona prawa do życia nie może być różnicowana że względu na fazę życia, wiek – podkreśla nasz rozmówca.

Profesor zaznacza też, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczne. – Nie może być zaskarżone w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego, nie ma zresztą takiego trybu. Co istotne, z punktu prawa międzynarodowego ochrona prawa do życia nie jest ograniczona wyłącznie do fazy postnatalnej. Jak podnosi się w piśmiennictwie, to od ustawodawstwa krajowego zależy, czy ochrona ta obejmować będzie już sam embrion – wyjaśnia.

Po ogłoszeniu dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw przepis, który uznany został za niezgodny z Konstytucją RP, utraci moc obowiązującą i nie będzie mógł być stosowany.

źródło:
Zobacz więcej