RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Dr Skwarzyński: Trybunał Konstytucyjny nie mógł orzec inaczej

„Jeśli ktoś jest ciężko chory, nie przestaje być człowiekiem" (fot.Shutterstock/gpointstudio)

Trybunał Konstytucyjny nie mógł orzec inaczej, gdyż nasza konstytucja i ustawy chronią ludzkie życie od poczęcia – mówi w rozmowie z portalem tvp.info dr Michał Skwarzyński, specjalista ds. praw człowieka, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL. – Mieliśmy do tej pory sytuację nieracjonalną, bo nikt nie jest w stanie udowodnić, że dziecko poczęte nie jest człowiekiem – wyjaśnia.

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dziękuje sędziom TK: To historyczne orzeczenie

– Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z uznaniem i wdzięcznością przyjęło wyrok Trybunału Konstytucyjnego – czytamy w specjalnym...

zobacz więcej

Jak podkreśla nasz rozmówca, Polska konstytucja stoi na gruncie ochrony życia od poczęcia. To wynika z samych przepisów konstytucji. – W art. 71 ust. 2 jest wprost napisane, że matka zyskuję prawną ochronę przed i po urodzeniu dziecka. Trudno zatem twierdzić, że konstytucja nie chroni życia dziecka, skoro sama o tym mówi – podkreśla dr Michał Skwarzyński.

Ekspert wyjaśnia, że Trybunał wyszedł od „przyrodzonej niezbywalnej godności osoby ludzkiej, która też jest w konstytucji wyrażona”. – Z punktu widzenia całościowego patrzenia na preambułę i aksjologię konstytucji sprawa jest oczywista. Każde życie podlega prawno-konstytucyjnej ochronie – mówi mec Skwarzyński.

Jak zauważa, te konstytucyjne zasady wyrażone są także w innych ustawach. Na przykład w Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie napisano wprost, że dzieckiem się jest od poczęcia do ukończenia 18 lat. Także Kodeks karny mówi o życiu dziecka poczętego i chroni jego życie.

TK: Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju [WIDEO]

Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez...

zobacz więcej

Ekspert, współpracujący także z Instytutem Ordo Iuris, odniósł się do zarzutów wysuwanych przez lewicę, która widzi w aborcji element praw człowieka. Liberalno-lewicowi działacze powołują się przy tym na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konwencję Praw Człowieka czy Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich.

Jak przekonuje dr Michał Skwarzyński, w prawie międzynarodowym istnieje zasada, że to sędzia krajowy lepiej zna swoje społeczeństwo, historię, kulturę i w takich sprawach spornych lepiej będzie rozstrzygał niż sędzia międzynarodowy. I tak jest – podkreśla – w sprawie aborcji.

– Z punktu widzenia prawa międzynarodowego wiążące międzynarodowo jest stanowisko naszego Trybunału Konstytucyjnego, a nie orzecznictwo dotyczące innych państw – powiedział ekspert.

Przykładem są rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczące karania za aborcję w Irlandii (zanim zmieniono te przepisy) i przeprowadzania aborcji na życzenie w Belgi czy Holandii. We wszystkich tych sprawach Trybunał w Strasburgu uznał, że to jest zgodne z konwencją, bo to sąd krajowy o tym decyduje.

– W żadnym dokumencie międzynarodowym nie ma czegoś takiego, jak prawo człowieka do aborcji. Jest wyłącznie prawo do prywatności kobiety i zdrowia kobiety. Trybunał w Strasburgu mówi, że to państwo i sędzia krajowy decyduje, któremu z tych dóbr dać pierwszeństwo i kiedy. Czyli – kiedy ma pierwszeństwo prawo do życia płodu, a kiedy prawo do prywatności lub zdrowia kobiety. Polska może to zatem określić, tak jak my tego chcemy. A nasza konstytucja tak to stwierdza, jak określił to Trybunał Konstytucyjny – powiedział portalowi tvp.info dr Skwarzyński.

PiS: Żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy. Będą zmiany w systemie opieki

– Żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy. Program „Za życiem” zostanie poszerzony, aby zapewnić opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z...

zobacz więcej

Ekspert nie zgadza się ze zdaniem odrębnym sędziego Piotra Pszczółkowskiego. Stwierdził on, że płód jest w całości uzależniony od matki bo z punktu widzenia fizjologicznego nie może żyć poza jej organizmem. Z tego względu można jego prawo do życia ograniczać.

– To jest błędne założenie. 50 lat temu ciążą, która miała 30 tydzień była nie do uratowania. W tej chwili można uratować ciążę, która jest w 21 tygodniu. Dowodzi to, że kwestią wyłącznie technologii i tylko technologii jest dojście do możliwości przeprowadzenia całej ciąży poza ustrojem matki. Czyli, że będziemy w stanie uratować każde dziecko, na każdym etapie rozwoju prze śmiercią jeśli dojdzie do jakiegoś przerwania ciąży – mówi odnosząc się do zdania odrębnego sędziego Pszczółkowskiego.

Jak podkreśla autor jednego z najważniejszych podręczników akademickich w zakresie praw człowieka logicznie rozumując nie można się zgodzić z założeniem, że to „od rozwoju techniki zależy czy ktoś jest człowiekiem czy nie”. – Dziecko jest uzależnione od matki ale ma swój własny genotyp i nie jest to genotyp matki – przypomina.

Odpowiadając na zarzuty środowisk lewicowych, że dzieci będą się teraz rodzić z wadami, ekspert zwraca uwagę na fakt, że „jeśli ktoś wymaga przeszczepu, to nie oznacza to, że przestaje być człowiekiem”. – Jeśli ktoś jest ciężko chory, nie przestaje być człowiekiem. Bo jeśli przyjmiemy wobec płodu, że jeśli jesteś ciężko chory, dlatego przestajesz być człowiekiem, to jeśli jesteś dorosły, miałeś wypadek i straciłeś kończynę, to też przestajesz być człowiekiem? To są argumenty nie na tym poziomie – mówi prawnik.

źródło:
Zobacz więcej