RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

18,9 mld euro dotacji dla Polski z funduszu odbudowy do 2022 r.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że na lata 2021-2022 Polsce przypadnie 18,9 mld euro, natomiast w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro (fot. Shutterstock/BurAnd)

18,9 mld euro dotacji przypadnie Polsce z funduszu odbudowy w latach 2021-22, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro – wynika z kalkulacji przedstawionych przez Komisję Europejską. Ta ostatnia kwota będzie uzależniona od wskaźników bezrobocia w Polsce.

Goldman Sachs: stopy proc. w Polsce na niskim poziomie co najmniej do II poł. 2022 r.

Goldman Sachs podtrzymuje prognozę dot. utrzymania stóp procentowych w Polsce na niskim poziomie – wskazał w środę bank inwestycyjny. Taki stan...

zobacz więcej

Komisja Europejska zaprezentowała oficjalnie kalkulacje podziału dotacji z funduszu odbudowy (Instrumentu odbudowy i odporności), którego kształt został wynegocjowany na szczycie UE w lipcu.

Najwięcej środków w latach 2021-22 ma przypaść Hiszpanii – 43,5 mld euro i Włochom – 44,7 mld euro. Francja ma otrzymać 22,7 mld euro, a Niemcy 15,2 mld euro.

Liczący 750 mld euro fundusz odbudowy został uzgodniony na lipcowym szczycie w Brukseli. Porozumienie zakłada, że będzie się na niego składało 390 mld w dotacjach i 360 mld euro w pożyczkach. Największą jego częścią ma być Instrument odbudowy i odporności (Recovery and Resilience Facility).

Zgodnie z porozumieniem szefów państw i rządów wypracowanym podczas lipcowego szczytu UE, będzie on liczył 672,5 mld euro. Unijni liderzy zdecydowali, że na kwotę tę będzie się składało 360 mld euro pożyczek i 312,5 mld euro grantów.

Komisja Europejska określiła też strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania instrumentu odbudowy i odporności na 2021 r. Aby skorzystać z niego, państwa członkowskie muszą przedłożyć projekty tzw. planów naprawy i odporności, w których nakreślone są krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE.

Polska nie będzie się oddłużać. Będzie wyrastać z długu

Polska nie będzie się oddłużać, a raczej wyrastać z długu, utrzymując szybki wzrost gospodarczy. To kierunek, jaki zamierza obrać Ministerstwo...

zobacz więcej

Plany naprawy i odporności państw członkowskich powinny uwzględniać wyzwania w zakresie polityki gospodarczej określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów z ostatnich lat, w szczególności z 2019 i 2020 r. Powinny również umożliwić państwom członkowskim zwiększenie ich potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i odporności gospodarczej i społecznej, a także sprostanie ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Komisja zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich planach inwestycji w „obszary flagowe”. Są to m.in. czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych, inteligentny transport, wprowadzenie szybkich usług szerokopasmowych, w tym sieci światłowodowe i 5G, cyfryzacja administracji publicznej i usług, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.

Komisja wezwała też Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego uzgodnienia wniosku ustawodawczego, aby instrument zaczął działać od 1 stycznia 2021 r.

Termin składania planów naprawy i odporności upływa 30 kwietnia 2021 r. KE zachęca jednak państwa członkowskie do przedkładania wstępnych projektów planów już od października 2020 r.

źródło:

Zobacz więcej