RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Śląskie: Metropolia do 2030 roku straci 150 tys. mieszkańców

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia bada sytuację ludnościową swoich gmin (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia bada sytuację ludnościową swoich gmin, także w podziale na mniejsze obszary, tworząc m.in. mapę zmian demograficznych. Bierze przy tym pod uwagę prognozę Głównego Urzędu Statystycznego, z której wynika, że do 2030 r. straci 150 tys. mieszkańców.

Metropolia Śląska staje się faktem. Radni przyjęli specjalną uchwałę

Katowiccy radni jednogłośnie przyjęli w poniedziałek uchwałę ws. złożenia wniosku do rządu o utworzenie związku metropolitalnego w woj. śląskim. To...

zobacz więcej

Jak przypomniał w poniedziałkowej informacji prasowej Witold Trólka z biura prasowego GZM, według danych GUS w 2018 r. w 41 gminach GZM żyło 2,255 mln mieszkańców. W 2019 r. liczba ta spadła do 2,245 mln. Ubyło ponad 10 tys. mieszkańców (dokładnie 10 655 osób).

Największe spadki zostały odnotowano w miastach na prawach powiatu: Sosnowcu (o 2062 osoby), Katowicach (o 1736 osób) czy Bytomiu (o 1532 osoby). Spadek liczby mieszkańców odnotowano łącznie w 22 gminach GZM, spośród których 12 to miasta na prawach powiatu.

Wyjątkiem są Mysłowice - gdzie przybyło 32 mieszkańców. W 19 gminach GZM liczba mieszkańców wzrosła o łącznie 1765 mieszkańców. Największy przyrost odnotowano w Tarnowskich Górach (o 330 osób), Mikołowie (o 201 osób) oraz Wyrach (o 183 osoby).

– Sytuację dotyczącą zmiany liczby mieszkańców trudno jest rozpatrywać tylko na tak generalnym poziomie jak poziom gmin czy całej Metropolii. Żeby uzyskać bardziej szczegółową informację, departament strategii i polityki przestrzennej (urzędu metropolitalnego – red.) pozyskał dane z rejestru PESEL i na ich podstawie opracował mapę rozmieszczenia ludności oraz zmian liczby ludności – wyjaśnił Trólka.

Transport medyczny dronami. Na Śląsku ruszają testy

Testy transportu medycznego wykonywanego dronem odbędą się w środę w ramach programu DroneLAB Transport, zainicjowanego w...

zobacz więcej

– Aby przedstawione dane były bardziej czytelne, obszar GZM został podzielony za pomocą siatki o wielkości oczka wynoszącej 25 hektarów. Łącznie powstało ponad 5,3 tys. pól (heksagonów), dla których liczba ludności odpowiada terenowi przykrytemu przez każde z oczek siatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zejść z analizą na bardziej szczegółowy poziom, niż poziom gminy – uściślił.

Urząd metropolitalny skorzystał przy tym z narzędzi portalu InfoGZM, na którym gromadzone są dane dotyczące np. demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin GZM. Na portalu znajdują się raporty, prezentacje i opracowania, również prezentujące Metropolię na tle reszty kraju.

Proces stworzenia mapy zmian demograficznych – w zakładce analizy > mapy > demografia (PESEL) – wiązał się z przetworzeniem bazy danych PESEL do postaci, którą można zwizualizować na mapie oraz z wykonaniem obliczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS. Efektem stała się siatka, której oczka przyjmują barwę zależną od intensywności zjawiska.

Rozpatrując w ten sposób zmianę liczby ludności między 2014 r. i 2019 r. widoczne jest, w jakich częściach gmin GZM liczba mieszkańców rośnie, a w jakich maleje. Na mapie dostępne są trzy warstwy: liczba ludności z początku 2019 r., z końca 2014 r. oraz dynamika zmian. Po wybraniu z mapy konkretnego heksagonu pojawiają się dodatkowe informacje nt. ludności w danym obszarze.

Kolejne ognisko epidemii w kopalni na Śląsku

Kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej jest kolejnym ogniskiem epidemii koronawirusa – potwierdziły badania przesiewowe części załogi. Minionej...

zobacz więcej

– Patrząc w tym momencie na warstwę prezentującą dynamikę zmian liczby ludności widzimy, gdzie wystąpił spadek, a gdzie wzrost liczby ludności. W każdej z gmin występują oba zjawiska, ale różne jest ich natężenie – wskazał, cytowany przez Trólkę, odpowiedzialny m.in. za tę mapę Arkadiusz Goleniak z departamentu strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego.

– Przykładowo w gminach Zbrosławice, Rudziniec, Sośnicowice, Siewierz, Ożarowice, Mierzęcice czy gminach z południowej części Metropolii, jak Kobiór, Bojszowy, Bieruń, dynamika zmian nie jest duża: przyrosty i spadki w miarę się bilansują. Jednakże, patrząc na mapę, szczególnie wyróżnia się centralna część Metropoli i centra miast – zaakcentował Goleniak.

– Możemy zaobserwować spadek liczby mieszkańców praktycznie w całych Świętochłowicach i znacznej części Chorzowa czy Zabrza. Swoistą równowagę widać natomiast w Mysłowicach czy Tarnowskich Górach, gdzie centrum traci mieszkańców, ale zyskują obrzeża – zobrazował specjalista.

Doprowadził do potrącenia trojga dzieci na przejściu. Odpowie za wykroczenie

Za wykroczenie, a nie przestępstwo – spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym – odpowie 71-latek, który w piątek w Mikołowie (woj. śląskie)...

zobacz więcej

– Trendy widoczne dzięki analizie dynamiki zmian w liczbie mieszkańców GZM potwierdzają ogólną sytuację w kraju. Prezentowane na mapie heksagony o najbardziej intensywnym zielonym kolorze, często obejmują obszary, w których powstały nowe inwestycje mieszkaniowe - widoczne jest to np. w Katowicach w rejonie osiedla Paderewskiego, Tysiąclecia czy w południowych dzielnicach – wskazał Goleniak.

Przypomniał jednocześnie, że na aktualne rozmieszczenie liczby ludności oprócz preferencji mieszkaniowych, zależnych m.in. od cen nieruchomości, wpływ mają też trendy demograficzne –przyrost naturalny był dodatni w 2019 r. tylko w 6 gminach GZM.

Portal InfoGZM – aktualizowany i rozszerzany o nowe treści, ostatnio m.in. o dane dotyczące rynku pracy w Metropolii, także w kontekście epidemii – jest elementem Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów oraz gromadzenie danych, mogących wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

źródło:

Zobacz więcej