RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Tegoroczne zbiory zbóż zapowiadają się obiecująco. GUS przedstawił prognozy

Ostatnie opady deszczu bardzo pomogły rolnikom (fot. Pexels)

Według wstępnego szacunku GUS, zbiory zbóż w Polsce z mieszankami zbożowymi mogą wynieść około 27,9 miliona ton, czyli o 11 procent więcej niż w ubiegłym roku. Ma być też więcej warzyw gruntowych i niektórych owoców.

Mimo pandemii, na zdrowym jedzeniu nie oszczędzamy

Mimo pandemii i deklarowanych w związku z nią oszczędności, wydatki na produkty ekologiczne nie tylko nie spadają, ale wręcz rosną szybciej niż...

zobacz więcej

W ocenie GUS, wyjątkowo częste opady w czerwcu i lipcu, zahamowały postępującą suszę i korzystnie wpłynęły na wypełnienie ziarna zbóż i rzepaku oraz wegetację roślin korzeniowych zwiększając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 18,7 mln t, to jest o 1,4 mln t (o 8 proc.) więcej od zbiorów z roku ubiegłego, a zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi na 9,2 mln t, to jest o 1,3 mln t (o 16 proc.) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Oszacowano, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w tym roku jest o około 1 proc. większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,2 mln ha. Najbardziej wzrosła powierzchnia upraw pszenicy – o 2,5 mln ha.

Według ekspertów GUS, w tym roku będą wysokie plony zbóż, szacuje się na 38,6 dt/ha, to jest o 3,4 dt/ha (o 10 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku na około 2,6 mln t, to jest o około 12 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Powierzchnia tych upraw w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do 2019 r. o ok. 0,2 proc. i wynosi ponad 0,8 mln ha.

Kto zbierze winogrona? Winobranie zagrożone z powodu pandemii

We Włoszech z powodu norm sanitarnych, dotyczących pracowników sezonowych z Rumunii i Bułgarii, zagrożone jest winobranie. Co roku pracuje przy nim...

zobacz więcej

Pomidory gruntowe wyjątkiem

Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 4,1 mln t, to jest o blisko 6 proc. więcej od roku poprzedniego; jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu z wyjątkiem produkcji pomidorów gruntowych.

GUS przewiduje, że zbiory owoców z drzew będą o około 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 3,6 mln t. GUS zwraca uwagę, że należy odnotować fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że coraz większa powierzchnia sadów jest nawadniana.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na około 69 tys. t, to jest na poziomie o około 2 proc. wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 90 tys. t, to jest o około 5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Produkcja wiśni została wstępnie oszacowana na ponad 150 tys. t (to jest na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku poprzedniego), a zbiory czereśni oceniono na około 42 tys. to jest o około 5 proc. mniej od produkcji ubiegłorocznej.

Produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych GUS szacuje na ponad 0,5 mln t, to jest o blisko 10 proc. więcej od zbiorów w 2019 r. Obecna prognoza zbioru malin wynosi około 122 tys. t., to jest o około 60 proc. więcej niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody wskazuję, że poziom zbiorów malin jesiennych będzie również dobry. Szacuję się, że powierzchnia uprawy malin w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o około 10 proc.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na nieco ponad 130 tys. t., to jest na poziomie o około 5 proc. wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, to jest o około 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., to jest o około 9 proc. mniej niż zbiory ubiegłoroczne, przy czym zbiór owoców tego gatunku był skrócony ze względu na ciągłe opady deszczu oraz porażanie plantacji przez szarą pleśń.

źródło:

Zobacz więcej