Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

125 lat temu urodził się Tadeusz Bór-Komorowski

Tadeusz Bór-Komorowski urodził się 1 czerwca 1895 r. (fot. Wikipedia)

125 lat temu, 1 czerwca 1895 r., urodził się Tadeusz Bór-Komorowski, generał Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, Komendant Główny Armii Krajowej, premier rządu RP na uchodźstwie. „Jego decyzje w sprawach wielkich i małych dyktował mu instynkt albo raczej niezwykła prawość charakteru” – pisał o dowódcy AK Jan Nowak-Jeziorański.

Gen. Bór-Komorowski dla CBS: Nie jesteśmy rozczarowani Rosjanami, znaliśmy ich wcześniej

Gen. Tadeusz Bór–Komorowski był opisywany, nawet przez swoich oponentów, jako człowiek honoru. Nic dziwnego, że nie mieściło mu się w głowie, że...

zobacz więcej

Urodził się 1 czerwca 1895 r. w Chorobrowie koło Brzeżan na Podolu w starej rodzinie ziemiańskiej Mieczysława Mariana Komorowskiego herbu Korczak i Wandy Prawdzic-Zaleskiej. Był spokrewniony m.in. z rtm. Jerzym Wołodyjowskim herbu Korczak, pierwowzorem Michała Wołodyjowskiego z Trylogii. Więzy pokrewieństwa łączyły go również z jednym z autorów zwycięstwa pod Warszawą w 1920 r., gen. Tadeuszem Rozwadowskim.

W 1913 r. ukończył we Lwowie gimnazjum. Następnie rozpoczął studia w wiedeńskiej Franz-Joseph-Militärakademie. Jak wspominał jeden z jego gimnazjalnych kolegów płk Kornel Krzeczunowicz, decyzja o wyborze wojskowej drogi kariery wynikała w przypadku Tadeusza Komorowskiego nie tylko z tradycji rodzinnych, lecz i coraz bardziej napiętej atmosfery politycznej w Europie. „Tadzio Komorowski szybko się zdecydował: Polska będzie potrzebowała żołnierzy z prawdziwego zdarzenia – powiedział nam – i niezwłocznie po maturze zgłosił się do sławnej austriackiej akademii wojskowej” – wspominał Krzeczunowicz.

W czasie I wojny światowej służył na frontach rosyjskim i włoskim. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po zakończeniu walk przedostał się do Krakowa, gdzie podjął działalność konspiracyjną. W lecie 1941 r. został zastępcą dowódcy ZWZ generała Stefana Roweckiego „Grota”.

W lipcu 1943 r., po aresztowaniu „Grota”, przejął dowodzenie Armią Krajową. 1 sierpnia 1944 r. z rozkazu generała wybuchło powstanie warszawskie.

Przegrali z głodem. 74 lata temu upadło powstanie warszawskie

Dokładnie 74 lata temu, 2 października 1944 r., upadło powstanie warszawskie. Dowódcy zrywu pozbawieni nadziei na pomoc sojuszników oraz w obliczu...

zobacz więcej

Po dymisji gen. Kazimierza Sosnkowskiego prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował gen. Komorowskiego Naczelnym Wodzem, decydując jednocześnie, że swoje obowiązki będzie wykonywał do momentu, gdy będzie to możliwe. Wobec braku perspektyw gen. Komorowski podjął decyzję o zakończeniu walk w Warszawie. „Z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w Ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą pozostajemy wszyscy żołnierzami i obywatelami Niepodległej Polski, wierni sztandarowi Rzeczypospolitej” – stwierdzał w ostatnim rozkazie, wydanym 3 października.

Od października 1944 do maja 1945 r. gen. Komorowski był przetrzymywany w niemieckich oflagach. W latach 1947–49 był premierem rządu RP; 1949–54 wchodził w skład Rady Politycznej, a od 1956 r. opozycyjnej wobec prezydenta Augusta Zaleskiego Rady Trzech. Od roku 1956 utrzymywał się, prowadząc wraz z żoną zakład tapicerski.

W latach 50. był częstym gościem Radia Wolna Europa. Podczas jednej z audycji podkreślił: „Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca AK. Musimy jednak pamiętać o jednym – opór zbrojny i walka orężna nie były narzucane przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały Naród samorzutnie nie w sierpniu 1944, ale już we wrześniu 1939 r.”.

Tadeusz Bór-Komorowski zmarł podczas polowania w posiadłości jednego ze swoich brytyjskich przyjaciół 24 sierpnia 1966 r. Pochowany został w Londynie na cmentarzu Gunnersbury. 30 lipca 1994 r. jego szczątki spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

źródło:
Zobacz więcej