RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

W życie ma wejść „Tarcza antykryzysowa”. Sprawdź, jakie rozwiązania przewiduje

Na „Tarczę antykryzysową” składa się szereg projektów mających na celu ochronę zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach (fot. Shutterstock/Rido)

Ochrona zatrudnienia, zachowanie płynności w firmach, w tym m.in. przez pokrycie przez państwo składek na ZUS i dopłaty do wynagrodzeń – to rozwiązania, które w środę zaakceptował rząd w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Resort rozwoju szacuje wartość pakietu na co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Tarcza antykryzysowa: Rząd przyjmie projekt w specjalnym trybie

– Projekt dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Ministerstwo wyjaśniło, że na pakiet, „Tarczę antykryzysową” składają się: projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Projekty zmian legislacyjnych opracowane zostały przez: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Ministerstwo wyjaśniło, że pakiet antykryzysowy przewiduje pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm. Będzie to dotyczyło: mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników), a także samozatrudnionych i zleceniobiorców.

MR poinformowało, że państwo przejmie opłacanie składek na ZUS za 692 tys. mikrofirm zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020. Ta sama data odnosi się do samozatrudnionych i zleceniobiorców, których przychód w lutym br. nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dofinansowanie ma pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcom mają spaść koszty osobowe o 35 proc. Resort wyliczył, że budżet będzie to kosztować 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. To 10,2 mld zł za trzy miesiące.

W przypadku świadczeń dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego - nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – co do zasady wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

„W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku” – dodało ministerstwo.

Szef KPRM poinformował, kiedy może wejść w życie tarcza antykryzysowa

Te ponad 200 mld zł, które będzie kosztować tarcza antykryzysowa, to gigantyczna suma. Warto te koszty ponieść, aby uniknąć dramatycznych sytuacji...

zobacz więcej

Jeśli chodzi o rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. „Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego” – wyjaśniono.

Pomoc będzie również przysługiwała tym, którzy zawiesili swoją działalność, ale nie wcześniej niż przed 1 lutym 2020 r. W przypadku zleceniobiorców lub wykonawców dzieła, świadczenie będzie przysługiwało tym, którzy udowodnią zawarcie umowy przed 1 lutego br.

„Tarcza antykryzysowa: zakładać będzie też miesięczne świadczenia dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, w wysokości ok. 2 tys. zł. Państwo będzie również dopłacało do wynagrodzeń pracowników firm znajdujących się w kłopotach.

Resort rozwoju wyjaśnił, że pomoc ze środków FGŚP będzie przysługiwała przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Zgodnie z „Tarczą” w takiej sytuacji, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłacać będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

„Tarcza antykryzysowa” gotowa. Morawiecki: Zostały ostatnie szlify i konsultacje

Projekt specustawy w sprawie tarczy antykryzysowej jest już gotowy w Ministerstwie Rozwoju, a we współpracy z innymi ministerstwami są szlifowane...

zobacz więcej

„Tarcza antykryzysowa” wydłuży też terminy realizacji zamówień publicznych. W związku z epidemią nie będą naliczane kary umowne za opóźnienia w przetargach. W przypadku niezbędnych zamówień związanych z walką z epidemią nie trzeba też będzie stosować Prawa zamówień publicznych, czyli przetargów.

MR tłumaczy ponadto, że pakiet antykryzysowy przewiduje również ułatwienia dla branży turystycznej. Wydłużony zostanie termin zwrotu wpłat klientów w przypadku niezrealizowania imprezy turystycznej z 14 do 180 dni. Klienci będą mogli też skorzystać z voucherów na realizację np. danej podróży. Będzie on obowiązywał przez rok, od dnia kiedy miała się ona odbyć.

Ministerstwo wskazało, że „Tarcza” umożliwi podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. „Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.” – zaznaczono.

„Tarcza” pozwoli również na przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. Zdolność kredytowa będzie obliczana na podstawie danych finansowych na koniec 2019 roku. Na podstawie deklaracji banków - MR – twierdzi, że umożliwi to wydłużenie kredytów obrotowych o wartości ok. 150 mld zł. Pakiet zakłada też wydłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Ministerstwo przyznało, że w sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem wiele firm, szczególnie tych małych „może być zmuszona do restrukturyzacji”. Dlatego też pakiet zawierać będzie mechanizmy pomocowe dla sektora MŚP, który będzie w takiej sytuacji.

Prezydent: mam nadzieję, że parlament zajmie się „tarczą antykryzysową” w tym tygodniu

– Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu przepisy dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej będą procedowane w Sejmie – powiedział prezydent Andrzej...

zobacz więcej

Resort rozwoju dodał, że „Tarcza” będzie odnosiła się również do podatków. Przesunięty zostanie termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r do 1 czerwca 2020 r. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm będzie też odroczony z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Z 1 kwietnia na 1 lipca br. przesunięta będzie też matryca VAT.

Jak informuje MR, pakiet przesunie też obowiązek stworzenia PPK w średnich firmach na 1 października br. Do 13 lipca odroczony będzie obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Do 31 sierpnia zwolnione z podatku będą czynności cywilnoprawne (PCC) oraz umowy pożyczki. Do 30 września wydłuża się też termin na złożenie informacji o cenach transferowych.

Resort dodał, że wydłużony będzie też termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, z trzech dni do 14. Później wejdą w życie (od 1 stycznia 2021 r.) przepisy dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.

Ministerstwo wylicza, że „Tarcza” odroczy: podatek od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.; termin wykonania badań urządzeń technicznych na maks kolejne 6 miesięcy; wydłuży okres sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

„Tarcza antykryzysowa”. Sprawdź, co możesz zyskać w pakiecie pomocy dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa to przygotowany przez rząd pakiet, który ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami pandemii COVID-19....

zobacz więcej

Tarcza przewidywać będzie również: ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty; wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; umożliwienie sklepom - w niedziele objętym zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki; obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania; umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.

Wraz z „Tarczą antykryzysową” będą też uruchomione fundusze płynnościowe dla średnich i dużych firm, realizowane przez BGK, PFR i KUKE, o wartości 6 mld zł. 

źródło:

Zobacz więcej