Raport

Epidemia koronawirusa

Premier: Generał „Nil” zachował godność, która zdumiała jego katów

Już za życia był bohaterem swoich czasów – podkreślił premier (fot. arch.PAP/ADAM URBANEK)

Skazany na karę śmierci przez powieszenie, zachował godność, która zdumiała jego katów – napisał na Facebooku o generale Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” premier Mateusz Morawiecki w 67. rocznicę śmierci dowódcy Kedywu AK.

Ulica gen. Fieldorfa „Nila” w Żyrardowie zostaje. Zamiast zmiany nazwy – akcja edukacyjna

Zawarte w Żyrardowie porozumienie zakłada, że w mieście i okolicznych gminach prowadzona będzie akcja edukacyjna o Auguście Emilu Fieldorfie –...

zobacz więcej

„Podczas jednego z ostatnich widzeń przed śmiercią gen. Nil zwrócił się do swojej żony: »Pamiętaj, abyś nie prosiła ich o łaskę. Zabraniam tego!« Nie chciał prawa łaski, która przynależy do przestępców, a on żadnego przestępstwa nie popełnił. (...) Już za życia był bohaterem swoich czasów – najpierw jako organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, potem jako zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej. A kiedy został skazany na karę śmierci przez powieszenie, zachował godność, która zdumiała jego katów” – przypomniał Mateusz Morawiecki. Morawiecki.

– Pamiętając o rocznicy śmierci gen. Nila, zachowuję w swojej pamięci obraz polskiego żołnierza, który swoje życie poświęcił dla Polski – dodał premier.

August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 r., walczył w Legionach Polskich, następnie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. znalazł się w szeregach Wojska Polskiego, brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W niepodległej Polsce kontynuował służbę wojskową.

Od 1938 r. pełnił funkcję dowódcy 51. Pułku Strzelców Kresowych w Brzeżanach, na czele którego walczył w kampanii polskiej w 1939 r.

66 lat temu wydano wyrok śmierci na gen. Fieldorfa „Nila”

16 kwietnia 1952 r. władze komunistyczne wydały wyrok śmierci na gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – organizatora i szefa Kedywu Komendy Głównej...

zobacz więcej

Przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie ukończył kursy sztabowe i został awansowany na pułkownika. Po klęsce Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, skąd w lipcu 1940 r., jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza i rządu Rzeczpospolitej od czasu wybuchu wojny na Zachodzie, został wysłany do kraju.

Do okupowanej Polski dotarł na początku września 1940 r. Pod koniec 1942 r. został mianowany dowódcą Kedywu – Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 1944 r., używając pseudonimu „Nil”. W kwietniu 1944 r. „Nil” otrzymał zadanie stworzenia poza strukturami AK tajnej organizacji „Niepodległość”, noszącej kryptonim „NIE”. Miała ona być przygotowana do działań na wypadek okupacji ziem polskich przez Sowietów.

W odpowiedzi na ogłoszoną w 1947 r. amnestię ujawnił się w lutym 1948 r. 9 listopada 1950 r. gen. Fieldorf został zatrzymany i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Mimo tortur generał odmówił współpracy z UB. 16 kwietnia 1952 r. sąd skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski i 3 lutego 1953 r. wyrok zatwierdził.

24 lutego 1953 r. gen. August Emil Fieldorf został powieszony w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

źródło:

Zobacz więcej