Raport

Epidemia koronawirusa

Rusza kolejny etap budowy Via Carpatia. „Polskie inwestycje łączą Europę”

Polskie inwestycje infrastrukturalne łączą Europę. Dzisiaj realizujemy ważny szlak dla Europy Trójmorza – powiedział w Nowosielcu w woj. podkarpacki Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu budowy szlaku Via Carpatia od Niska do Podgórza.

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Bolkowa

W Bolkowie na Dolnym Śląsku na południowy-zachód od Wrocławia została otwarta obwodnica. Została ona oddana do użytku 4 miesiące przed planowanym...

zobacz więcej

Minister uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu budowy szlaku Via Carpatia od Niska do Podgórza.

Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia połączy polskie porty bałtyckie z południem Europy. Przypomniał również, że budowę tej drogi zainaugurował śp. prezydent Lech Kaczyński.

– To on rozpoczął realizację tego ambitnego planu połączenia – w układzie południkowym – drogą bezpieczną, drogą przewidywaną, drogą szybkiego ruchu – północy z południem Europy – dodał.

W ocenie ministra budowanie Via Carpatia to „swoiste realizowanie testamentu prezydenta Kaczyńskiego”.

Zdaniem Adamczyka Via Carpatia to droga życia dla wschodniej części naszego kraju. – Dzisiaj zaczynamy realizować kolejny odcinek, to kolejne wyzwanie, które czeka wschodnią część Polski i kontynentu – mówił.

Minister infrastruktury: kraje UE deklarują wsparcie dla Via Carpatia

Polska chce, by Via Carpatia była jednym z głównych europejskich szlaków komunikacyjnych – mówił w czwartek Luksemburgu minister infrastruktury...

zobacz więcej

Minister podkreślił, że duże nadzieje z budową tego szlaku wiążą m.in. Litwini, Białorusini, Bułgarzy i Rumunii. Te dwa ostatnie kraje, jak powiedział Adamczyk, budowę Via Carpatia uznają za priorytetową inwestycję.

Szef resortu infrastruktury wyraził nadzieję, że w 2022 r. Rzeszów będzie połączony z Warszawą przez Lublin drogą ekspresową.

Adamczyk podziękował m.in. wojewodzie i samorządom za pomoc w przygotowaniu tej inwestycji.

– Wiem, że dla lokalnej społeczności na czas budowy będą występować pewne uciążliwości, ale później będzie tylko satysfakcja i poczucie, że i tutaj mieszkamy w centrum Europy. Że stąd możemy wyjechać na drogę szybkiego ruchu i jeżeli chcemy to możemy się zatrzymać dopiero w Lizbonie, korzystając przy tym z bezpiecznych dróg – mówił Adamczyk.

Minister życzył wykonawcy, aby inwestycja przebiegła bez problemów i zgodnie z harmonogramem.

„Droga rozwoju Polski”. W pobliżu Niska ruszyła budowa odcinka Via Carpatii

Prawie 287 mln zł będzie kosztować budowa podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem. Ten 9-kilometrowy odcinek, który...

zobacz więcej

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że Via Carpatia ma ogromne znaczenie dla całego regionu. Jego zdaniem budowa tej drogi spowoduje uwolnienie ogromnego potencjału gospodarczego.

– Tak się dzieje w przypadku każdej budowy drogi szybkiego ruchu, która jest magnesem do powstawania firm i nowych miejsc pracy. Tym samym podnoszą potencjał gospodarczy danego regionu – dodał.

Natomiast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła uwagę, że dzięki budowie Via Carpatia Polska zaczyna wykorzystywać swoje położenie w centrum Europy. W jej ocenie takie inwestycje powodują, że Podkarpacie przestaje być regionem peryferyjnym i wykluczonym.

Starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz mówił z kolei, że budowa odcinka Via Carpatia to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu. Dodał, że to historyczny i ważny moment dla samorządu.

Via Carpatia trafiła na listę priorytetowych inwestycji UE

Parlament Europejski poparł nowelizację rozporządzenia ws. funduszu Łącząc Europę, która zakłada wpisanie trasy Via Carpatia na unijną listę...

zobacz więcej

Odcinek S19 między Niskiem a Podgórzem będzie miał ok. 11,5 km długości. Umowa z wykonawcą tego odcinka, czyli z konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Construction została podpisana 14 listopada 2018 r. Jej wartość to ponad 272,4 mln zł.

Termin realizacji tego odcinka wynosi 34 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych podczas realizacji robót budowlanych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Wykonawca zaoferował także gwarancję jakości wykonanych robót na 10 lat. Zakończenie inwestycji jest planowane na II kwartał 2022 r.

Odcinek od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze jest realizowany w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca będzie musiał m.in. zaprojektować odcinek, uzyskać niezbędne decyzje, a także wybudować drogę wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Oprócz samej drogi wykonawca wybuduje m.in. pięć wiaduktów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km.

źródło:

Zobacz więcej