Środki ze świadczenia Mama 4 Plus wsparły kilkadziesiąt tysięcy osób

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (fot. Shutterstock/Kzenon)

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 Plus otrzymuje ponad 54 tys. osób – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Zgodnie z programem obowiązującym od 1 marca, osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury.

Świadczenie „Mama 4 Plus” otrzymuje już ponad 50,6 tys. osób

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ponad 50,6 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus” – poinformował rzecznik Zakładu...

zobacz więcej

– Cieszę się, że możemy wspierać rodziców, którzy do tej pory pozostawali bez prawa do choćby minimalnego świadczenia emerytalnego – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Świadczenie Mama 4 Plus przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak poinformowała w czwartek Marlena Maląg, do końca stycznia ZUS i KRUS przyznały łącznie 54,143 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia przyznał ich 53,191 tys. Ważny jest tu fakt, że zdecydowaną większość, ok. 34,2 tys., stanowią świadczenia dopełniające – wskazała szefowa MRPiPS.

Wyjaśniała, że „większość uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przeszłości pracowało, ale z pewnych powodów nie udało im się wypracować minimalnej emerytury”. – 19 tys. świadczeń stanowią świadczenia w pełnej wysokości – dodała.

Premier: Polityka senioralna jest strategicznym celem państwa

Mateusz Morawiecki w niedzielę w Przasnyszu (woj. mazowieckie). Podziękował seniorom za to, że odbudowywali Polskę po zniszczeniach wojennych, a...

zobacz więcej

Z kolei KRUS przyznał 952 rodzicielskie świadczenia uzupełniające, 931 to świadczenia w pełnej wysokości, a 21 – dopełniające.

– Wprowadzenie programu Mama 4 Plus to forma docenienia trudu rodzicielstwa i element solidarnościowej polityki rządu i kierowanego przeze mnie resortu. Cieszę się, że możemy wspierać rodziców, którzy do tej pory pozostawali bez prawa do choćby minimalnego świadczenia emerytalnego – podkreśliła minister rodziny.

Prawo do świadczenia

O świadczenie w ramach tego programu mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności).

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

źródło:
Zobacz więcej