RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

WHO popiera podatek proponowany przez polski rząd

Pieniądze z opłaty mają trafić w połowie do gmin i w połowie do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (fot. Shutterstock/monticello)

List z poparciem wprowadzenia w Polsce opłaty od napojów słodzonych jako elementu polityki zdrowotnej i walki z otyłością oraz chorobami niezakaźnymi wystosowała przedstawicielka WHO dr Paloma Cuchi do Ministerstwa Zdrowia. Cuchi wyraziła zadowolenie „w związku z doniesieniami, że polski rząd rozważa rekomendacje WHO jako część kompleksowego podejścia w walce z otyłością dzieci i z chorobami niezakaźnymi”.

„Otyłość to nie problem estetyczny”. Ekspert chwali tzw. podatek cukrowy

Ponad 20 proc. Polaków jest otyłych, nadwagę ma prawie 60 proc., dlatego wprowadzenie tzw. podatku cukrowego to krok w dobrym kierunku – ocenił...

zobacz więcej

Podkreśliła jednocześnie, że niezakaźne choroby to jedna z najważniejszych przyczyn zachorowalności i przedwczesnej umieralności w Europie i na całym świecie, a największymi czynnikami ryzyka są dieta i złe odżywianie, a zwłaszcza otyłość.

– Zatem nie jest to zaskakujące, że decydenci poszukują nowych sposobów na to, by poprawić sposób odżywienia ludności poprzez zdrowszą dietę. Narzędzia fiskalne, włączając w to podatki (dotyczące żywności oraz napojów bezalkoholowych), są przedmiotem powszechnego zainteresowania w ostatnich latach – przekonuje Paloma Cuchi.

Jej zdaniem podatki nakładane na napoje słodzone cukrem są elementem polityki rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i jest już dużo dowodów na to, że wprowadzenie takich rozwiązań daje pozytywne wyniki.

Przedstawicielka WHO w Europie wskazała również, że „podatki nakładane na mniej zdrowe jedzenie, takie jak np. napoje słodzone cukrem, mogą zachęcić przemysł do zmiany składu produktów i zmienić jego zasoby w kierunku produkcji zdrowszej żywności, na co wskazują doświadczenia na Węgrzech, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii”. Dodała, że dane pochodzące z Finlandii, Francji, Węgier i z Meksyku pokazują, że związane z opodatkowaniem podniesienie ceny średnio o 3 do 10 proc. zmniejsza spożycie napojów bezalkoholowych od 4 do 10 proc.

WHO w piśmie do MZ przekonuje, że „wpływ podatków na zdrowie jest uwarunkowany ich wpływem na ceny i tym, jak konsumenci reagują na podwyżkę cen opodatkowanych produktów”. Zdaniem organizacji, jeśli konsumenci będą kupować zdrowsze produkty jako alternatywę dla opodatkowanej mniej zdrowej żywności, to efekt będzie pozytywny.

Szumowski: Wprowadzenie podatku cukrowego wyjdzie Polakom na zdrowie

W państwach, które mają wprowadzony podatek cukrowy, widać spadek sprzedaży produktów z zawartością cukru – powiedział w niedzielę minister zdrowia...

zobacz więcej

Dr Paloma Cuchi podkreśliła również, że „podatki i opłaty za napoje słodzone cukrem powinny być wprowadzane jako część polityki związanej z niezdrową dietą i powinny być porównywane z innymi miernikami efektywności kosztowej”. – Wpływ na zdrowie, jakiego należy się spodziewać, to zmiany w zachorowalności na próchnicę, na otyłość, szczególnie wśród dzieci, cukrzycę i inne choroby niezakaźne – podkreśliła.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Pieniądze z opłaty mają trafić w połowie do gmin i w połowie do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana przy sprzedaży do sklepu (dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).

Projekt zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Rzecznik przedsiębiorców krytycznie o tzw. podatku od cukru

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. podatek od cukru zawiera nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz...

zobacz więcej

Dochody z opłaty od napojów słodzonych mają wpływać do NFZ. Obowiązek wniesienia opłaty ma spoczywać na podmiocie, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Obowiązek powstaje w momencie przekazania do sklepu lub przesunięcia magazynowego do punktu sprzedaży detalicznej w przypadku sprzedaży własnej producenta.

Z opłaty mają być zwolnione napoje będące wyrobami medycznymi, zarejestrowanymi suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt i wyrobami akcyzowymi. Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo–warzywnego oraz będące izotonikami zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 432/2012.

Projekt przewiduje także przekazywanie przez prezesa NFZ 117 mln rocznie na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy kwota ma być proporcjonalnie mniejsza i wynieść 87,8 mln zł.

źródło:

Zobacz więcej