RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rekordowe wyniki PKN Orlen

Między 2016 a 2019 r. zysk netto PKN Orlen wyniósł razem ponad 23 mld zł (fot. Shutterstock/Karolis Kavolelis)
Między 2016 a 2019 r. zysk netto PKN Orlen wyniósł razem ponad 23 mld zł (fot. Shutterstock/Karolis Kavolelis)

W 2019 r. PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł i zysk netto w wysokości 4,5 mld zł – poinformował polski koncern paliwowo-energetyczny. To o 1,1 mld zł więcej niż w 2018 r. z rekordowym przerobem ropy, wynoszącym 33,9 mln ton i z rekordową sprzedażą na poziomie 43,3 mln ton.

„Sugestie i spekulacje nie mają pokrycia w faktach”. Orlen dementuje rewelacje „Wyborczej”

PKN Orlen dementuje doniesienia prasowe o rzekomej sprzedaży węgla na stacjach paliw. Chodzi o artykuł pt. „Patriotyczny ekogroszek”, który ukazał...

zobacz więcej

Obszar energetyki w 2019 r. dostarczył 1,6 mld zł, a segment detaliczny ponad 3 mld zł. To najwyższy wynik EBITDA LIFO tego koncernu. Między 2016 a 2019 r. zysk netto PKN Orlen wyniósł razem ponad 23 mld zł.

„Dobre wyniki finansowe Koncernu w 2019 r. zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu – podał PKN Orlen na swojej stronie, cytując prezesa zarządu Daniela Obajtka.

Tłumaczył, że „zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu, wszystko to sprawia, że działamy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu”.

W komunikacie zaznaczono, że w 2019 r. koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową. „Przepływy z działalności operacyjnej wynosiły 9,3 mld zł, zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mln zł (r/r) do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 roku, a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc.”

„Rok 2020 będzie dla nas niezwykle ważnym okresem, pełnym wyzwań, ale też szans rozwojowych, które chcemy w pełni wykorzystać budując wartość Koncernu z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki” – zapowiedział Obajtek.

PKN Orlen nabył licencję na ważną produkcję

PKN Orlen wdraża program operacyjny dla biopaliw. Właśnie nabył licencję na produkcję ze zużytego oleju roślinnego biokomponentu dodawanego do...

zobacz więcej

Duży wpływ na rezultat EBITDA LIFO „miały rekordowe wyniki osiągnięte przez obszar energetyki”. Koncern zaznacza, że zawdzięcza to przede wszystkim utrzymującym się niskim cenom gazu. Poinformowano w komunikacie, że „rok 2019 był również pierwszym pełnym rokiem działania nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Płocku”.

Inwestycje i projekty

Spółka przekazała, że ubiegły rok był ważny, jeśli chodzi o inwestycje i procesy biznesowe, mające na celu budowę wartości PKN Orlen w długiej perspektywie. Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld zł.

W minionym roku zakończono inwestycje PPF Splitter w Możejkach i Metatezy w Płocku. Rozpoczęto budowę instalacji glikolu propylenowego, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, a także zakupiono licencję i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji. Uruchomiono też budowę instalacji Visbreakingu oraz kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii.

Koncern realizował też kolejne etapy prac związanych z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, prowadzono m.in. badania – środowiskowe, wietrzności i budowy geologicznej dna morza. PKN Orlen rozpoczął też proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej. Kończy też proces pozyskiwania partnera do realizacji inwestycji.

„W obszarze akwizycji kontynuowano proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS, a także ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Grupy Energa. W 2019 roku kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej” – czytamy.

Sprzedaż i wyniki

PKN Orlen poinformował, że utrzymał rating inwestycyjny Fitch i Moody's, a także wypłacił dywidendę w wysokości 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Dodano, że „zadłużenie netto koncernu na koniec 2019 r. wynosiło 2,4 mld zł i zostało zredukowane o 3,2 mld zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku”

Spółka podała też, że w IV kwartale 2019 r. osiągnęła wynik netto na poziomie blisko 800 mln zł. Segment downstream PKN Orlen w IV kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,1 mld zł, odnotowując wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych (r/r), w tym olefin o 46 proc., nawozów o 6 proc. i PTA o 63 proc.

Koncern tłumaczy, że na skutek niekorzystnej sytuacji makro odnotowano niższą sprzedaż produktów rafineryjnych (rdr), skompensowaną poprawą struktury sprzedaży, czyli niższą sprzedażą ciężkich frakcji.

Segment detaliczny PKN Orlen w IV kwartale osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 592 mln zł, notując wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 3 (rdrr) oraz wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich rynkach (rdr). Segment wydobycia w IV kwartale ub.r. dostarczył wynik EBITDA LIFO na poziomie 69 mln zł. Średnie wydobycie w tym czasie to 18,7 tys. Boe/d.

źródło:
Zobacz więcej