Rzecznik KRS: Uchwała SN nie blokuje konkursu do Izby Dyscyplinarnej

KRS ma się zająć m.in. wyłonieniem kandydatur na sześć stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN (fot. arch. PAP/Tomasz Gzell)

Mam nadzieję, że w środę odbędzie się głosowanie Krajowej Rady Sądownictwa nad kandydaturami w konkursie do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; uchwała trzech izb SN nie stoi na przeszkodzie tego konkursu – ocenił rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera.

„Unia Europejska potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje UE"

Unia Europejska potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje UE; postrzegam problem polskiego sądownictwa jako bardzo ważny i zrobię wszystko, żeby...

zobacz więcej

Na bieżącym posiedzeniu, trwającym od wtorku do piątku, KRS ma się zająć m.in. wyłonieniem kandydatur na sześć stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 kandydatów.

– To jest konkurs, osoby zgłosiły się, my rekomendujemy głowie państwa kandydatury i uważamy, że w żaden sposób uchwała SN nie powoduje, że nie możemy tego konkursu prowadzić – powiedział Mitera pytany, czy w świetle zeszłotygodniowej uchwały trzech izb SN procedura konkursowa będzie prowadzona.

Dodał, że dwóch lub trzech kandydatów zrezygnowało z udziału w konkursie, jednak nie zna on powodów, które stoją za tymi decyzjami.

Z czwartkowej uchwały trzech izb SN wynika, że nienależyta obsada SN, sądów powszechnych i wojskowych jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym - według uchwały - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

Rzecznik rządu: Intencje Jourovej nie są szczere

Brak spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa pokazuje intencje, które nie są szczere. Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova, podobnie...

zobacz więcej

Odnosząc się do tej uchwały, sędzia Mitera przyznał, że jest to uchwała o zasadniczym znaczeniu, a w tak dużym składzie SN jeszcze się chyba nie zbierał.

Jak jednak zastrzegł, uchwała ta nie jest źródłem prawa, wiąże tylko składy SN, a „sędziowie SN nie zająknęli się w uchwale na temat sądownictwa administracyjnego”.

– Natomiast w newralgicznym obszarze sądów powszechnych (...), jeżeli sędzia sam czuje, że mogłoby to wzbudzić pewne wątpliwości, to decyzja należy do niego (...). Sędziowie mają prawa i obowiązki i tych praw należy bronić, a obowiązki wykonywać – mówił Mitera.

Pytany, czy sędzia sądu powszechnego w związku z tą uchwałą może powstrzymać się od orzekania, Mitera odpowiedział, że tak. Powtórzył jednak, że uchwała wiąże tylko składy SN. Podkreślił przy tym, że SN wypowiedział się na temat sądów, a nie poszczególnych sędziów. – Status sędziów również nie został zakwestionowany – powiedział.

Na uwagę, że wiceszefowa KE Vera Jourova nie spotkała się podczas swojej wtorkowej wizyty w Polsce z przedstawicielami KRS, rzecznik Rady odparł, że Jourova tłumaczyła to napiętym grafikiem.

„Polski rząd nigdy się nie zgodzi na wprowadzenie segregacji państw UE”

Polski rząd nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie segregacji państw Unii Europejskiej. Nie może być tak, że w jednych państwach Komisja Europejska...

zobacz więcej

– Przyszłość pokaże, mamy nadzieję, że strony spotkają się, bo chcielibyśmy przedstawić swoje racje – dodał.

W związku z wykładnią uchwały trzech izb SN Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła bezterminowo rozprawę. Sąd zaznaczył, że uchwała ta funkcjonuje w obiegu prawnym i do rozstrzygnięcia przez TK wstrzymuje się od orzekania w tej sprawie.

Uchwała trzech Izb SN podjęta została w czwartek. Dotyczy udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że uchwała SN nie wywołuje skutków prawnych i została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.

Tę reformę obiecaliśmy obywatelom – marszałek Witek o spotkaniu z komisarz Jourovą

– Przypomniałam pani komisarz, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo mocny mandat do wprowadzenia zmian. Wygraliśmy wybory po raz drugi, także pod...

zobacz więcej

W tym samym czasie KRS skierowała do TK wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek Rady w obecnym składzie jest sędzią nieuprawnionym. Wniosła też o zabezpieczenie poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech izb SN do rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

Wniosek do TK w tej sprawie złożył też prezydent Andrzej Duda. Zwrócił się o zbadanie, czy jest możliwe stwierdzanie nieważności postępowań na podstawie oceny prawidłowości procedury wyłaniania kandydatów na sędziów przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa.

Przedmiotem wniosku są przepisy Kpc, Kpk oraz ustawy o SN, które stanowiły podstawę wydania uchwały trzech izb SN. Prezydent zapytał też, czy na podstawie przepisu ustawy o SN przedmiotem zagadnienia prawnego rozstrzyganego przez ten sąd może być ocena prawidłowości obsady sądu i ważności jego orzeczeń, kiedy w składzie jest osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.

źródło:

Zobacz więcej