RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polska otrzyma z UE 2 mld euro. „To kropla w morzu potrzeb”

Budżet funduszu wynosi 7,5 mld euro (fot. Shutterstock/artjazz)

Z kwoty 7,5 mld euro funduszy kierowanych na Just Transition Found (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) do Polski trafić ma 2 mld euro – mówiła w Katowicach unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak jest to jednak tylko kropla w morzu potrzeb.

Polska dostanie 2 mld euro z unijnego funduszu

2 mld euro dostanie Polska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla państw, których energetyka w większym stopniu uzależniona jest od węgla. To...

zobacz więcej

O założeniach Funduszu mówiła w poniedziałek w stolicy Górnego Śląska unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, wskazując, iż z zaplanowanych w ramach tej inicjatywy 7,5 mld euro na Polskę przypadnie 2 mld euro.

Występując na zorganizowanej w Katowicach dwudniowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, komisarz akcentowała, że świat i Europa stoją na krawędzi nowej rewolucji przemysłowej, napędzanej przez zmiany klimatyczne.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej wskazała, że ta rewolucja zmieni wszystko: sposób pracy, transportu, konsumpcji – cały sposób życia. Jednocześnie wiąże się z szeregiem okazji, dlatego KE proponuje nie tylko plan klimatyczny, ale i bardzo ścisłą strategię dla tworzenia nowych norm dla rozwoju, także nowych standardów i technologii.

Zabezpieczyć Śląsk

Ferreira zaznaczyła, że taka transformacja – jako trudny proces, wiążący się z kosztami – wymaga zabezpieczeń. Zastrzegła, że jest to szczególnie istotne w takich regionach, jak Śląsk, gdzie kluczowa część energii powstaje z wykorzystaniem węgla, a w tradycyjnym przemyśle wydobywczym i energetycznym pracują dziesiątki tysięcy mieszkańców.

– Nasz mechanizm, to nie tylko propozycje finansowe, ale jest to zobowiązanie Europy, aby wspomagać ludzi, którzy są najbardziej dotknięci taką transformacją. Komisja Europejska proponuje mechanizmy transformacyjne, a więc chcemy zainwestować 7,5 mld euro, z czego Polska otrzyma 2 mld euro w celach transformacyjnych – zadeklarowała.

– To nowa propozycja w odniesieniu do istniejących funduszy europejskich; również, jeśli chodzi o skalę problemów i potrzeb, jakie mamy w Polsce. Po pierwsze, musimy zredukować ilość gazów cieplarnianych, a także zająć się zmianą sposobu pracy tych osób, które utracą dotychczasowe zatrudnienie – dodała.

„Nie ma możliwości ograniczenia Polsce funduszy unijnych”. Gróbarczyk o rezolucji PE

Nie ma możliwości ograniczenia Polsce funduszy unijnych – podkreślił w Polskim Radiu 24 minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek...

zobacz więcej

– Te 7,5 mld euro zostanie uzupełnionych przez fundusze strukturalne, a także współfinansowanie krajowe. To otworzy dostęp do inwestycji, ale też drogę do kolejnych instrumentów finansowych, z udziałem prywatnych inwestorów. Szacujemy, że ogólny poziom inwestycji sięgnie ok. 100 mld euro – przypomniała komisarz.

W innym miejscu wypowiedzi Ferreira zaakcentowała, że udział Polski w tej puli powinien przełożyć się na ok. 26-27 mld euro.

Komisarz w wystąpieniu powtórzyła, że Komisja Europejska zobowiązuje się solidarnie współuczestniczyć w całym procesie. Zauważyła, że stworzy on nowe szanse na rozwój biznesu, jednak dla osiągnięcia sukcesu, potrzebne będą nowe plany i programy wysokiej jakości. W tym kontekście zaznaczyła potrzebę współpracy nie tylko krajów, ale i szerokich interesariuszy.

Potrzeby Polski są większe

– Potrzeby Polski (...) znacznie przewyższają budżet Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczony dla wszystkich państw członkowskich - 7,5 mld euro, a tym bardziej przewyższają to, co zostało zarezerwowane dla naszego kraju, czyli 2 mld euro – powiedziała z kolei podczas katowickiej konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Ta kwota to kropla w morzu potrzeb, zarówno tych polskich regionów, które dopiero zaczynają swoją transformację węglową, ale również tych regionów, które już ją rozpoczęły i wciąż borykają się z jej negatywnymi skutkami – dodała minister.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji może dać Polsce 100 mld złotych

Propozycja KE ws. mechanizmu sprawiedliwiej transformacji otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł – poinformował w środę...

zobacz więcej

Minister Jarosińska-Jedynak w swoim wystąpieniu podkreśliła, że propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca wspierania regionów w przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom transformacji klimatycznej, jest dla Polski bardzo ważna. Zastrzegła jednak, że - obok wsparcia finansowego – konieczne jest, by sposób i tempo wprowadzania zmian związanych z transformacją były adekwatne do regionalnych uwarunkowań, pozytywne i długoterminowe.

– Chcemy, aby efekty dla wszystkich pracowników sektora górniczego, ale również powiązanych z nim sektorów, dla lokalnej społeczności, dla gospodarki i dla przyrody były jak najbardziej korzystne; aby efekty Just Transition Fund nie były chwilowe i jednorazowe, ale długoterminowe – wskazała Jarosińska-Jedynak.

Jak mówiła, Komisja Europejska zachęca obecnie państwa członkowskie Unii, aby dobrze przygotowały się do procesu transformacji.

Duże wyzwanie inwestycyjne i finansowe

– KE zachęca nas do opracowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, określenia planowanych przedsięwzięć, które mogą być w ramach tej transformacji realizowane, do wskazania ich przybliżonych kosztów, do przesunięcia środków z polityki spójności na finansowanie tych przedsięwzięć, ale również do angażowania wkładu krajowego. To dla nas bardzo duże wzywanie, zarówno inwestycyjne, jak i finansowe – zauważyła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Jej zdaniem, przygotowana przez Komisję Europejską propozycja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oznacza nowe możliwości i szanse dla regionów węglowych, ale nie wyczerpuje ich potrzeb.

– Musimy sobie jasno tutaj powiedzieć, że mamy też swoje istotne wątpliwości i obawy – powiedziała minister, wskazując na potrzebę dalszego dialogu z Komisją na ten temat.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, obok mechanizmu inwestycyjnego oraz pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego ma być jednym z trzech filarów finansowania przedsięwzięć służących dochodzeniu do neutralności klimatycznej – większość krajów UE zadeklarowało chęć osiągnięcia tego celu w 2050 r. Polska chce dążyć do neutralności klimatycznej w swoim tempie.

źródło:
Zobacz więcej