RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rzecznik dyscyplinarny: Kwestionowanie legalności powołania sędziów będzie ścigane

Mimo zawieszenia trzech izb część sędziów spotkała się w siedzibie SN (fot. PAP/Piotr Nowak)

Stanowisko „niektórych sędziów trzech izb SN nie ma mocy wiążącej” – ocenił zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Przemysław Radzik zapewnił, że „sędziowie kwestionujący legalność powołania innych sędziów będą ścigani dyscyplinarnie”.

Nawiązując do zachowania sędziów Izby Cywilnej, Karnej i Pracy Sądu Najwyższego, którzy zebrali się na zawieszonym z mocy prawa posiedzeniu i podjęli na nim uchwałę mimo trwającego postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego, Radzik napisał, że chodzi o „próbę zmiany ustroju”. Uchwała miała umożliwić kwestionowanie statusu sędziów powołanych w ostatnich latach.

Sprawa tydzień temu została zainicjowana wnioskiem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która przedstawiła trzem Izbom zagadnienie prawne odnoszące się do rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie SN, dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

Ziobro: Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa

Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tzw. uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. To jest interpretacja jedyna...

zobacz więcej

Pytanie, które trafiło do trzech Izb, dotyczyło tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Wszyscy oni zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych już przed obecnym składem KRS. Na posiedzeniu nie stawił się przedstawiciel prokuratury.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN – z mocy ustawy – uległo zawieszeniu.

Z kolei prezes Gersdorf w piśmie do prezes TK napisała, że „nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym”. Julia Przyłębska odpowiedziała w piśmie do I prezes, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb SN następuje z mocy prawa.

źródło:
Zobacz więcej