„Repolonizacja sektora bankowego pozytywnie wpłynie na wzrost PKB”

Prezes Banku Pekao Marek Lusztyn PAP/Radek Pietruszka)

Polska gospodarka jest bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze na świecie, niż mogłoby się wydawać; elementem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost PKB w takiej sytuacji jest repolonizacja sektora bankowego – ocenił prezes Banku Pekao Marek Lusztyn.

Polska ma jeden z najniższych dług publiczny w UE

47,4 proc. PKB wynosił polski dług publiczny w trzecim kwartale 2019 r. – poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. To niemal dwukrotnie – w...

zobacz więcej

Szef Banku Peako uczestniczy w forum ekonomicznym w Davos. – Chcieliśmy, żeby Bank Pekao i Grupa PZU, a także Polska oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej był dużo bardziej widoczny na Światowym Forum Ekonomicznym. Tym bardziej, że jest ono w tym roku wyjątkowe, to 50. rocznica WEF w Davos – wskazał.

– Chcemy wykorzystać naszą pozycję, jako wiodącej grupy bankowo-ubezpieczeniowej w naszym regionie, by w jeszcze większym stopniu przekonać inwestorów do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania kapitału – podkreślił.

Lusztyn zapewnił, że spodziewane spowolnienie gospodarcze, które prognozują Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zagrozi polskiej gospodarce. – Doświadczenia poprzedniego kryzysu pokazują, że polska gospodarka jest bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze na świecie, niż mogłoby się wydawać – dowodził.

– Elementem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost PKB w takiej sytuacji jest repolonizacja sektora bankowego. Po poprzednim kryzysie MFW przeprowadziła badanie, które miało na celu określenie, jak struktura własności w sektorze bankowym w poszczególnych krajach wpłynęła na reakcje na kryzys. Okazało się, że te kraje, które miały wyższy udział kapitału krajowego były mniej dotknięte kryzysem – przypomniał.

W ocenie prezesa Banku Pekaro negatywnego wpływu na polską czy światową gospodarkę nie będzie miał również brexit.

– Wielka Brytania, jak się okazało, wychodzi z Unii Europejskiej dużo dłużej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Z naszych obserwacji wynika, że większość instytucji, która miała się do tego procesu przygotować, zrobiła to. Warszawa nawet na tym skorzystała, widzimy, że wiele miejsc pracy na przykład w bankach, które miały siedziby w Wielkiej Brytanii, zostało przeniesione na kontynent, w tym do Polski.

– Widzimy też, że rośnie liczba osób, które kiedyś pracowały w Wielkiej Brytanii, a teraz są zainteresowane powrotem do Polski. Uważam, że jeżeli będzie jakikolwiek wpływ brexitu na polski system finansowy, to będzie on pozytywny – ocenił Lusztyn.

źródło:

Zobacz więcej