RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zmiany w prawie: Wody Polskie będą zarządzać melioracją

Minister zaznaczył, że resort nie zrezygnuje z tego, aby Wody Polskie były nadal regulatorem cen wody (fot. arch.PAP/Lech Muszyński)

W ciągu roku ma zostać przygotowana kompleksowa nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą m.in. Wody Polskie miałyby przejąć zarząd nad melioracją – poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wkrótce ruszy rozbiórka awaryjnego rurociągu „Czajki”. Wody Polskie będą szukać wykonawcy

Do końca października zostanie ogłoszony przetarg na rozbiórkę rurociągów pompujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” –...

zobacz więcej

– Prawo wodne jest dostosowywane do bieżącej sytuacji. Chcemy stworzyć odpowiednie rozwiązania dotyczące zarządzania zbiornikami wodnymi, a także zapomnianym trochę obszarem, którym jest melioracja rolnicza. Szczególnie ten ostatni obszar stwarza duże problemy. Będziemy chcieli przygotować stosowne rozwiązania właścicielskie w tej sprawie, by jednoznacznie rozwiązać ten problem – zapowiedział Gróbarczyk.

Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym urządzenia melioracyjne, takie jak np. rowy, rurociągi, stacje pomp służące celom rolniczym, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień służących do celów rolniczych, a także ich utrzymanie w odpowiednim stanie, należy do właścicieli gruntów lub powołanych specjalnie w tym celu spółek wodnych.

Rolą Wód Polskich jest natomiast ustalanie zakresu i terminu wykonywania prac utrzymaniowych. W praktyce Wody Polskie nie mają narzędzi, by egzekwować wykonanie takich prac. Często zdarza się, że urządzenia melioracyjne nie są remontowane.

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce to zmienić i przygotować odpowiednie zmiany w prawie. Jak wyjaśnił Gróbarczyk, melioracja – szczególnie ta rolnicza – miałaby trafić w pełni „pod skrzydła” Wód Polskich.

Zakończono procedurę przekierowania ścieków do kolektora „Czajki”. Znowu płyną pod Wisłą

Sukcesem zakończyliśmy procedurę przekierowania ścieków prowadzonych awaryjnym bypassem do kolektora ściekowego, naprawionego przez Miejskie...

zobacz więcej

– Utrzymanie sieci irygacyjnej, rowów melioracyjnych jest trudne ze względu na własność prywatną, która krępuje nam ręce. To jest główny powód, dlaczego znajdują się one w tak kiepskim stanie. Komplikacje powoduje również kwestia finansowa. Część środków na utrzymanie sieci ma minister rolnictwa, część wojewoda. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego rozwiązania i przekazanie zarządu nad melioracją Wodom Polskim. Na końcu, to i tak Wody Polskie odpowiadają za gospodarkę wodną w całości – powiedział Gróbarczyk.

Pod koniec kadencji poprzedniego Sejmu znowelizowane Prawo wodne przekazało już Wodom Polskim uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym.

Gróbarczyk poinformował, że znowelizowane ma być rozporządzenie dotyczące ustalania przez spółki wodociągowe taryf za wodę i ścieki. Opublikowane w 2018 r. rozporządzenie nie zawiera górnego ograniczenia marży, a także umożliwia uwzględnianie w kalkulacji taryf całej wartości amortyzacji środków trwałych, niezależnie od źródeł ich finansowania.

Minister zaznaczył, że resort nie zrezygnuje z tego, aby Wody Polskie były nadal regulatorem cen wody.

źródło:

Zobacz więcej