RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rosja się wyludnia. Najwyższy ubytek naturalny od 11 lat

Liczba ludności Rosji według danych z 1 stycznia br. wynosiła 146,9 mln (fot. Pixabay/step-svetlana)

Ubytek ludności w Rosji pod koniec tego roku osiągnie najwyższy poziom od 11 lat – podał portal RBK, powołując się na dane urzędu statystycznego Rosstat. Demografowie wskazują, że spadku tego nie rekompensuje napływ migrantów.

Exodus ze wschodnich Niemiec. „Sytuacja niemal poza kontrolą”

Katastrofa demograficzna na terenach byłej NRD. Z badań opublikowanych przez renomowany Instytutu Badań nad Gospodarką (ifo) wynika, że liczba...

zobacz więcej

W ciągu 10 miesięcy bieżącego roku ubytek naturalny ludności, o którym mówi się, gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, wyniósł 259,6 tys. ludzi. Liczba migrantów, którzy przybyli do Rosji w okresie od stycznia do września 2019 r. stanowiła nieco ponad 193 tys. osób.

Demografowie wskazują, że migracja nie wzrośnie już do końca roku, a więc spadek liczby ludności pogłębi się. Oznacza to, że pod koniec tego roku wskaźnik ten będzie najwyższy od 2008 r., gdy wynosił 362 tys. ludzi.

Zjawisko ubytku ludności demografowie odnotowują drugi rok z rzędu: w 2018 r. liczba ludności zmniejszyła się po raz pierwszy od 10 lat. Już w poprzednich latach, od 2016 r., dane pokazywały, że jeśli nie brać pod uwagę napływu migrantów, to liczba mieszkańców Rosji spada, i wskaźnik ten przyspiesza.

Ubytek ludności nastąpił w tym roku w 80 rosyjskich regionach, a więc niemal wszystkich. Największy spadek odnotowano w dwóch obwodach centralnej Rosji, nowogrodzkim i iwanowskim (odpowiednio: -22,6 proc. i -18,2 proc.) oraz na Czukotce (-18,4 proc.).

Władze Rosji postawiły sobie zadanie osiągnięcia przyrostu naturalnego – zmniejszenie śmiertelności i zwiększenie liczby urodzeń. W 2007 r. w tym celu uruchomiono program świadczeń finansowych dla rodzin, w których pojawia się drugie i kolejne dziecko. Wicepremier Tatiana Golikowa, odpowiadająca w rządzie za sprawy socjalne, przyznała w lipcu, że nie udaje się osiągnąć należytego tempa spadku śmiertelności i wzrostu liczby urodzin.

Dane Rosstatu w 2018 r. pokazywały, że liczba urodzin spadła do poziomu najniższego od 12 lat. Demografowie wiążą ten spadek z mniejszą liczbą kobiet w wieku rozrodczym; teraz jest to głównie pokolenie urodzone w okresie niżu demograficznego lat 90. XX wieku. Władze oceniają, że wskaźniki przyrostu naturalnego zaczną być dodatnie w latach 2023-24.

Liczba ludności Rosji według danych z 1 stycznia tego roku wynosiła 146,9 mln.

źródło:

Zobacz więcej