RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kleszczów najbogatszą gminą w Polsce

Podstawą do obliczenia aktualnych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r. (fot.pixabay.com)

Kleszczów jest najbogatszą w Polsce gminą, biorąc pod uwagę wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca – wyniósł w ub. r. ok. 31 tys. zł – wynika z opublikowanego przez MF zestawienia. Na drugim biegunie jest gmina Potok Górny z dochodem podatkowym poniżej 455 zł na głowę.

„Polska gospodarka pozostanie odporna na globalne osłabienie koniunktury”

Dzięki solidnym fundamentom makroekonomicznym nasz kraj prawdopodobnie pozostanie europejskim liderem wzrostu w kolejnych latach – ocenia w...

zobacz więcej

Ministerstwo Finansów publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, które stanowią podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 r. Podstawą do obliczenia aktualnych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Jak wynika z zestawienia MF, średnia dla gmin w kraju wynosi 1 tys. 956,15 zł, natomiast wskaźnik dla gminy Kleszczów, na terenie której działa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Bełchatów, sięgnął 31 tys. 28,40 zł. Gminą o najskromniejszych dochodach na głowę jest Potok Górny - 454,97 zł na głowę. Miasto stołeczne Warszawa osiągnęło dochód w wysokości 4 tys. 73,38 zł na głowę.

W zestawieniu powiatów na czele jest miasto stołeczne Warszawa, które osiągnęło wskaźnik dochodów podatkowych na głowę mieszkańca w wysokości 775,51 zł. Dla porównania, wskaźnik dochodów podatkowych dla zamykającego zestawienie powiatu kazimierskiego wynosi 105,05 zł.

W przypadku województw listę otwiera najbogatsze mazowieckie ze wskaźnikiem w wysokości 451,38, na końcu jest zaś lubelskie ze wskaźnikiem 100,03 zł, podczas gdy średnia dla województw wynosi 205,43 zł. ​

źródło:

Zobacz więcej