RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Polska gospodarka pozostanie odporna na globalne osłabienie koniunktury”

Polska ma ośmiokrotnie szybszy wzrost PKB niż Niemcy (fot. Pexels)

Dzięki solidnym fundamentom makroekonomicznym nasz kraj prawdopodobnie pozostanie europejskim liderem wzrostu w kolejnych latach – ocenia w artykule dla „Rzeczpospolitej” prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Polska nadrabia dystans do średnich wynagrodzeń w UE

Polska nadrabia dystans do średnich wynagrodzeń w Unii Europejskiej – wynika z analizy przeprowadzonej przez Grant Thornton. Firma szacuje, że...

zobacz więcej

Prezes NBP wskazuje, że pomimo obniżenia się globalnego wzrostu gospodarczego do poziomu najniższego od dziesięciu lat, polska gospodarka wciąż rozwija się szybko. „I choć utrzymują się obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, to dzięki solidnym fundamentom makroekonomicznym Polska prawdopodobnie pozostanie europejskim liderem wzrostu w kolejnych latach” – dowodzi.

Jak pokazują dane o PKB za trzeci kwartał bieżącego roku, tempo wzrostu polskiej gospodarki – pomimo pewnego obniżenia – jest jednym z najwyższych w Europie i jest wyraźnie wyższe niż u naszego głównego partnera handlowego – zaznacza Glapiński. „W całym 2019 r. wzrost PKB w Polsce przekroczy 4 proc., podczas gdy w Niemczech wyniesie zaledwie około 0,5 proc.” – zwraca uwagę.

Choć szacuje się – jak dodaje – że w tym roku globalny wzrost PKB będzie najniższy od dziesięciu lat, to prognozy „pokazują również, że spowolnienie wzrostu na świecie nie powinno się pogłębiać, a część ośrodków przewiduje, iż w przyszłym roku nastąpi poprawa dynamiki wzrostu”.

Na tym tle – pisze Glapiński – perspektywy naszej gospodarki „pozostają bardzo dobre”. Szef NBP cytuje m.in. ostanie prognozy OECD, według których wzrost PKB w Polsce w bieżącym i przyszłym roku będzie najszybszy wśród 36 państw należących do tej organizacji.

Glapiński tłumaczy, że polska gospodarka wskazuje odporność na światowe spowolnienie z kilku przyczyn. Po pierwsze, jak ocenia, „ma duży i szybko rosnący rynek wewnętrzny”. Po drugie, „choć wzrost gospodarczy jest w Polsce szybki, to jest on zrównoważony i nie powoduje napięć makroekonomicznych”.

Trzeci czynnik, na który wskazuje szef NBP, to „wysoka konkurencyjność polskiej gospodarki oraz korzystna struktura produkcji, pozwalająca stale zwiększać eksport”. Czwarty – to dobra sytuacja finansów publicznych. „Po piąte, w najbliższych latach wzrost gospodarczy w Polsce będzie nadal wspierany przez istotny napływ środków unijnych, nawet jeśli ich dynamika się obniży” – pisze prezes NBP.

Zdaniem Glapińskiego połączenie solidnych fundamentów, siły przedsiębiorców, optymizmu konsumentów i odpowiedzialnej polityki makroekonomicznej pozwoli polskiej gospodarce utrzymać „relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, nawet gdy w naszym otoczeniu koniunktura zostanie przejściowo osłabiona”.

źródło:
Zobacz więcej