RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Padły dzik w Wielkopolsce mógł być odosobnionym przypadkiem ASF

Służby weterynaryjne prowadzą jednocześnie akcję informacyjną i kontrolę bioasekuracyjną gospodarstw utrzymujących świnie (fot. Shutterstock/ Botond Horvath)

Pierwszy padły dzik z ASF, którego odnaleziono w Wielkopolsce, mógł być odosobnionym przypadkiem, innych nie znaleziono – powiedział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Mirosław Welz. 4 grudnia potwierdzono pierwszy przypadek ASF u dzika na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zwłoki dzika znaleziono w odległości ok. 5 km od granicy z woj. lubuskim.

Zagrożenie ASF. Strefa ochronna w części województwa wielkopolskiego

W części województwa wielkopolskiego wprowadzona została strefa ochronna przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym w czwartek...

zobacz więcej

– Odbyło się posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Poznaniu, w wyniku którego podjęto działania związane ze zwalczaniem ASF u dzików na terenie woj. wielkopolskiego. Te działania to monitoring bierny, a więc intensywne przeszukiwanie okolic znalezienia tego padłego dzika i poszukiwania zwłok innych padłych dzików oraz rekomendacja budowy ogrodzenia wokół tego przypadku w promieniu 5 km – poinformował Welz.

– Ponadto są prowadzone czynności dochodzenia epizootycznego i ustalenia źródła pochodzenia choroby. Z wyniku badania laboratoryjnego można przypuszczać, że do zakażenia tego zwierzęcia doszło przed zakończeniem prac związanych z budową ogrodzenia na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego – powiedział.

Według Głównego Lekarza Weterynarii, wtedy zwierzę mogło się przemieścić. Obecnie oba województwa są już oddzielone ogrodzeniem na wysokości powiatu wolsztyńskiego. Budowa została zakończona 28 listopada.

– Do chwili obecnej nie znaleziono w okolicy wystąpienia tego przypadku żadnych zwłok padłych dzików, co jest dobrym prognostykiem i może oznaczać, że jest to przypadek odosobniony – powiedział Mirosław Welz.

Dodał, że służby weterynaryjne prowadzą jednocześnie akcję informacyjną i kontrolę bioasekuracyjną gospodarstw utrzymujących świnie. – Apelujemy do posiadaczy zwierząt o przestrzeganie zasad bioasekuracji – powiedział.

Ostrożnie w czasie grzybobrania! Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ASF

W grzybobraniu nie powinny uczestniczyć osoby mające styczność ze świniami – ostrzega Główny Lekarz Weterynarii i apeluje o zachowanie odpowiednich...

zobacz więcej

Przypomniał, że do podstawowych zasad bioasekuracji zalicza się m.in.: wyposażenie gospodarstwa – w urządzenia, maty i środki dezynfekcyjne, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do pomieszczeń, w których trzyma się świnie, a także ograniczenie dostępu osób trzecich do tych pomieszczeń i gospodarstw, zakaz kontaktu ze zwierzętami przez myśliwych – przez 72 godziny od czasu polowania.

Bioasekuracja wiąże się również z ogrodzeniem i niedopuszczeniem do kontaktu ze świniami zwierząt wolno żyjących, czyli ogrodzeniem gospodarstwa oraz z prowadzeniem dokumentacji osób, które wchodzą i wychodzą na teren gospodarstwa oraz prowadzeniem takiej dokumentacji dla samochodów.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował, że potwierdzono pierwszy przypadek dzika padłego z powodu afrykańskiego pomoru świń w Wielkopolsce. Wirus ASF wykryto u zwierzęcia znalezionego w okolicach miejscowości Kębłowo w powiecie wolsztyńskim. W powiecie tym, jak wyjaśnił Grabowski hoduje się 100 tys. świń.

W związku z zagrożeniem ASF w poniedziałek wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie nakazujące przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików w zachodniej części regionu. Wojewoda nakazał też zgłaszanie padłych dzików właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Pod koniec listopada w południowo-zachodniej części Wielkopolski wyznaczono strefę ochronną w związku z wystąpieniem ASF w sąsiednim województwie lubuskim. W całej strefie ochronnej prowadzone są wzmożone poszukiwania padłych dzików. Działania prowadzą służby weterynaryjne we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Dyrekcją Lasów Państwowych. Na wniosek wojewody wielkopolskiego w poszukiwaniach padłych dzików uczestniczą również żołnierze.

źródło:

Zobacz więcej