RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

101 lat temu Józef Piłsudski ogłosił państwom świata powstanie niepodległej Polski

Józef Piłsudski na trybunie podczas V Zjazdu Legionów w Kielcach, sierpień 1926 roku (fot. NAC)

16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski nadał depeszę notyfikującą państwom świata powstanie niepodległej Polski. Wojskowy wyraził w niej nadzieję, że odtąd żadna obca armia nie wkroczy na terytorium Polski bez zgody naszych władz.

Święto Niepodległości. Dlaczego 11 listopada?

– 11 listopada wybrano dopiero w latach 30. jako tako datę symboliczną – mówi Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli warszawskiej.

zobacz więcej

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować (…) istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym” – napisał Józef Piłsudski w depeszy nadanej 16 listopada z budynku Cytadeli Warszawskiej.

Adresatami wiadomości były władze państw biorących udział w Wielkiej Wojnie oraz rządy krajów, które w czasie trwania konfliktu pozostały neutralne. Jako pierwsi, bo już 20 listopada 1918 r., niepodległość Polski uznali Niemcy. Większość mocarstw dokonała tego jednak dopiero w lutym następnego roku, a Japonia – pod koniec marca.

Jak pisał Piłsudski, Polska powstała „z woli całego narodu”, a jej ustrój będzie „zbudowany na porządku i sprawiedliwości”. Wyraził również nadzieję, że od tej pory na terytorium kraju nie wkroczy bez zgody polskich władz żadna obca armia.

„Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” – kończył swą depeszę Piłsudski.

źródło:
Zobacz więcej