RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Najszczęśliwsi mieszkańcy UE żyją w Danii. A co z Polakami?

Badanie zostało przeprowadzone w 2018 r. Przepytywani respondenci pochodzili z 25 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii (fot. Shutterstock/ Kamil Macniak)

Deklarowany przez Polaków poziom ogólnego zadowolenia z życia przewyższa średnią w UE – wynika z badań Eurostatu.

Szczęście jak litera „U”. Najgorzej jest czterdziestolatkom

Pozytywna przeszłość pozwala kreować szczęśliwą przyszłość – podkreśla Meik Wiking. Dyrektor Instytutu Badań nad Szczęściem w Kopenhadze wskazuje,...

zobacz więcej

Badanie zostało przeprowadzone w 2018 r. Przepytywani respondenci pochodzili z 25 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Na pytanie o to, czy ankietowani byli szczęśliwi w ciągu minionych czterech tygodni, ponad 62 proc. odpowiedziało twierdząco, z czego 14 proc. zadeklarowało, że przez cały czas, a 48 proc. przez większość czasu. 12 proc. nie było w analizowanym okresie szczęśliwych (8 proc. rzadko, 2 proc. wcale).

W Polsce zadowolenie ze swojego życia potwierdziło 69 proc. badanych, co daje nam pozycję o 7 pkt proc. lepszą niż średnia odnotowana dla badanych krajów unijnych.

Największy odsetek zadowolonych obywateli mają: Belgia, Holandia, Austria i Finlandia – ponad 76 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: Szwajcaria (75 proc.), Luksemburg (74 proc.), Hiszpania (72 proc.) oraz Dania (70 proc.). Z kolei najmniej szczęśliwi są mieszkańcy Łotwy – zaledwie 31 proc. Dość niski odsetek szczęśliwych obywateli odnotowano także w Bułgarii (35 proc.), Chorwacji (42 proc.), na Litwie (45 proc.) oraz w Grecji i Rumunii - po 46 proc.

Ogólny poziom satysfakcji wśród ankietowanych mieszkańców krajów Unii był o 2 pkt proc. wyższy niż w 2013 r., kiedy w analogicznym badaniu 60 proc. respondentów było zadowolonych ze swojego życia.

Wzrastający poziom pozytywnych odpowiedzi na tak zadane pytanie potwierdzają również inne badania. Według Pew Research Center, Polacy są większymi optymistami, jeśli chodzi o przyszłość finansową swoich dzieci niż obywatele innych krajów europejskich. 57 proc. Polaków uważa, że kolejnemu pokoleniu finansowo będzie się powodziło lepiej niż im.

Bardziej optymistycznie nastawieni są jedynie Ukraińcy, wśród których wskaźnik ten wynosi 61 proc. i Litwini – 61 proc. W Niemczech wierzy w to 48 proc., we Francji – 16 proc., we Włoszech – 23 proc., w Grecji – 26 proc., w Hiszpanii – 25 proc., w Wielkiej Brytanii – 22 proc.

źródło:
Zobacz więcej