Świadczenie „Mama 4 Plus” otrzymuje już ponad 50,6 tys. osób

O świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat (fot. Shuttetsrtock/ shurkin_son)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ponad 50,6 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus” – poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Do ZUS wpłynęło do tej pory prawie 59,4 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.

Premier: Polityka senioralna jest strategicznym celem państwa

Mateusz Morawiecki w niedzielę w Przasnyszu (woj. mazowieckie). Podziękował seniorom za to, że odbudowywali Polskę po zniszczeniach wojennych, a...

zobacz więcej

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem „Mama 4 plus” osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1,1 tys. zł brutto. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak poinformował rzecznik ZUS, do tej pory zarejestrowano prawie 59,4 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Wśród nich 180 wniosków złożyli mężczyźni.

Według danych ZUS wydano już prawie 56 tys. decyzji – w tym 50,6 tys. przyznających i 5,2 tys. odmawiających prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. W pięciu przypadkach wydano decyzję dla osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie, tj.: ukraińskie, duńskie, czeskie, mongolskie i rosyjskie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 Plus” to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. Na świadczenie uzupełniające w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln zł.

Borys-Szopa: Dokonaliśmy rewolucyjnych zmian w zakresie polityki prorodzinnej

Dokonaliśmy rewolucyjnych zmian w zakresie polityki prorodzinnej; w 2020 r. na programy społeczne zostanie wydanych ok. 4 proc. PKB – powiedziała...

zobacz więcej

O świadczenie w ramach programu mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności).

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

źródło:

Zobacz więcej